Vad är handelsbolag?

Handelsbolag

Handelsbolag har delägare

Ett handelsbolag drivs och ägs av två eller flera delägare. Dessa kan vara både juridiska och fysiska personer och kallas för bolagsmän. Bolagsmännen driver företaget under gemensamt namn och är personligt ansvariga för alla företagets förbindelser med sina egna förmögenheter.

Handelsbolag är juridiska personer och när bolaget antar en firma, alltså skaffar sig det namn under vilket de arbetar, måste firman innehålla handelsbolag (HB) i namnet. Handelsbolag är bokföringsskyldiga men inga skattesubjekt, vilket innebär att det är ägarna som beskattas för sina andelar av bolagets vinst.

Handelsbolag styrs av Handelsbolagslagen (1980:1102) som omfattar handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag. Lagen är till stor del dispositiv, vilket innebär att den mest bidrar med riktlinjer och att det finns stor frihet för ägarna att bedriva sin verksamhet så som de vill, så länge ägarna har skrivit ett bolagsavtal.

 

Kommanditbolag är handelsbolag

Ett kommanditbolag är en form av handelsbolag men skiljer sig på så sätt att kommanditbolaget har ägare som endast ansvarar för ett begränsat kapital som de själva har satt in i företaget. De bolagsmän som har satt in ett sådant begränsat kapital har normalt inte rätt att bestämma hur bolaget ska styras.

I ett kommanditbolag måste det finnas minst en delägare med obegränsat ekonomiskt ansvar som kallas komplementär. Komplementären är personligt ansvarig för företagets avtal och skulder. En delägare som går in som ny komplementär i ett kommanditbolag ansvarar även för alla tidigare skulder.

 

Skillnader mellan olika företagsformer

Aktiebolag Handelsbolag Enskild firma Ek. förening
Minsta ägarinsats
50 000
0
0
0
Juridisk person
Ja
Ja
Nej
Ja
Skattesubjekt
Ja
Nej
Nej
Nej
Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå