Vad är en fond?

Fond

En fond betyder en samling av olika värdepapper, även kallat en portfölj. Det som kännetecknar en fond är att den ägs av flera människor tillsammans och varje ägare kallas andelsägare. Fonden kan bestå av olika typer av aktier och/ eller räntebaserade värdepapper. Den som äger en andel av en fond, äger en del av fondens förmögenhet.

 

Vem förvaltar en fond?

Andelsägarna överlåter ansvaret för fonden till en fondförvaltare, som är ansvarig för inköp och försäljning av innehållet i fonden. Avkastningen i fonden beror på hur skicklig fondförvaltaren är.

 

Finns det några risker?

Spara i fonder anses generellt vara mindre riskfyllt än att spara enbart i värdepapper eller aktier. Anledningen är att man har flera olika värdepapper och aktier och därmed sprider risken.

Det finns även olika riskprofiler på olika fonder, beroende på vart kapitalet investeras. Räntefonder kallas ofta lågriskfonder medan fonder som investerar i utvecklingsområden eller nyetablerade företag kallas högriskfonder.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå