Vad är en fakturamall?

Fakturamall

En fakturamall hjälper dig att utfärda korrekta kundfakturor

En näringsidkare som har en fordran på en kund är enligt huvudregeln skyldig att fakturera. En faktura är en skriftlig uppmaning till kunden att betala av en skuld. Fakturor kan vara i pappersform eller elektronisk form.

En kundfaktura måste uppfylla vissa regler och villkor. Det kan vara en god idé att använda sig av en fakturamall med givna fält för den information som måste finnas med på en faktura för att den ska vara godkänd.

Eftersom fakturamallar följer en standard kan man spara mycket tid jämfört med att utforma varje enskild faktura, och det är enkelt att ändra och lägga in aktuella uppgifter. Att använda en fakturamall innebär också att fakturorna får ett enhetligt och professionellt utseende, samt att numreringen av fakturorna ofta sker automatiskt.

 

Fakturera elektroniskt

En elektronisk faktura är en faktura som utfärdas, skickas och mottas i elektronisk format. Samma uppgifter måste finnas på en elektronisk faktura som på en pappersfaktura. För att underlätta den elektroniska faktureringen är det en fördel att använda ett faktureringsprogram med färdiga fakturamallar.

 

Vilka uppgifter måste finnas på en faktura?

Mervärdesskattelagen (1994:200) reglerar vilken information som måste finnas på en faktura. Reglerna bygger på bestämmelser i EU-direktivet 2006/112/EG.

Som utgångspunkt måste följande information framgå av fakturan:

  • Datum för utfärdande av fakturan
  • Ett unikt fakturanummer enligt en löpnummerserie
  • Säljarens momsregistreringsnummer
  • Säljarens och köparens namn och adress
  • Varornas eller tjänsternas omfattning och art
  • Datum för överlåtande av varorna eller utförande av tjänsterna, alternativt datum för erläggande av förskottsbetalning
  • Det värde på vilket momsen ska räknas för varje momssats (eller undantag), enhetspris exklusive skatt samt eventuell prisnedsättning eller rabatt som inte igår i enhetspriset
  • Aktuell momssats
  • Momsbelopp som ska betalas (om det inte gäller en momsfri försäljning)
  • Om köparen utfärdar fakturan för säljarens räkning måste informationen ”självfakturering” finnas med.

Vid momsfri försäljning ska uppgiften ”undantag från skatteplikt” eller motsvarande tydligt framgå av fakturan.

När det är köparen som ska betala momsen ska uppgiften “omvänd skattskyldighet” anges tillsammans med köparens momsregistreringsnummer. Också när köparen finns i ett annat land än Sverige men inom EU:s momsområde ska köparens momsregistreringsnummer skrivas på fakturan.

Det kan även vara en god idé att lägga till telefonnummer och/eller e-postadresser till både säljaren och köparen, samt eventuella kontonummer.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå