Vad är en enskild näringsidkare?

Enskild näringsidkare

En enskild näringsidkare driver en enskild firma

En privatperson som önskar att starta ett företag kan upprätta en så kallad enskild firma om verksamheten ska drivas varaktigt, självständigt och i vinstsyfte. Det kan till exempel vara för att man äger ett hyreshus och har hyresgäster, driver jord- eller skogsbruk eller ägnar sig åt konstnärlig verksamhet. Innehavaren kallas då för enskild näringsidkare och företagets organisationsnummer blir detsamma som ägarens personnummer.

Den som har fyllt 16 år kan driva enskild näringsverksamhet. Det är en förutsättning att man inte är försatt i konkurs, är belagd med näringsförbud, eller har av tingsrätten utsedd förvaltare. Ibland krävs ytterligare tillstånd, till exempel för att det ställs vissa krav på lokalen eller på själva verksamheten.

För- och nackdelar med att vara enskild näringsidkare

Bolagsformen enskild firma gör det enkelt för privatpersoner att starta företag och ha anställda. Som enskild näringsidkare behöver man inte gå in med startkapital, och det är möjligt att driva flera vitt skilda verksamheter under samma firma. Väljer man att registrera företaget hos Bolagsverket blir företaget synligt i register för kunder, leverantörer och andra. Dessutom får företagsnamnet skydd i det län det är registrerat. Mot en kostnad kan man få namnet skyddat i flera län, så kallad skyddsregistrering.

En enskild näringsidkare är dock ingen juridisk person. Det innebär att innehavaren är personligen ansvarig för företagets alla förpliktelser, till exempel att avtal hålls och skulder betalas. En enskild näringsidkare kan överlåta till någon annan att skriva under i företagets namn genom att utfärda fullmakt eller prokura. Vinsten i verksamheten beskattas hos ägaren eftersom den enskilda firman inte är något självständigt skattesubjekt. För en enskild näringsidkare är det viktigt att kunna hålla företagets ekonomi skild från den privata ekonomin. Det kan vara en god idé att teckna en företagsförsäkring för att minska den personliga risken.

 

Registrering hos Bolagsverket

Oftast är det frivilligt för en enskild näringsidkare att registrera sitt företag hos Bolagsverket, men ibland är det ett krav. Registrering sker enkelt med e-legitimation på verksamt.se, och det är möjligt att samtidigt ansöka om F-skattesedel, registrera företaget för moms och anmäla sig som arbetsgivare till Skatteverket.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå