Vad är en enskild firma?

Enskild firma

Enskild firma drivs av en enskild näringsidkare

När en privatperson själv startar och driver ett företag kallas det för enskild firma. Detta är en företagsform som innebär att företagaren själv är personligt ansvarig för alla skulder och avtal företaget har. Företagaren kallas då för enskild näringsidkare.

 

Enskild firma är inte en juridisk person

De flesta företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar är så kallade juridiska personer, vilket innebär att de har samma skyldigheter och rättigheter som en fysisk person men existerar inte i fysisk form. En enskild firma är däremot en fysisk person, eftersom företaget drivs av en enskild näringsidkare. En enskild firma har inget organisationsnummer, utan använder istället den enskilda näringsidkarens personnummer som identitetsbeteckning.

 

Skatter och avgifter för enskild firma

En enskild firma måste registreras och godkännas för företagsskatt, så kallad F-skatt. Företaget ska även betala preliminärskatt, och är själv ansvarig för att beräkna och betala in skatten löpande under året. Det är preliminärskatten som ligger till grund för det slutgiltiga skattebeskedet, och ska betalas in med lika stora belopp varje månad.

Enskilda firmor är även skyldiga är betala sina sociala avgifter i form av egenavgifter. Dessa egenavgifter betalas på inkomst av den aktiva näringsverksamheten och beräknas på företagarens nettointäkt, alltså det överskott som verksamheten har. Därefter görs en uppskattning av intäkterna och de avdragsgilla kostnaderna från året. Som regel räknas 25 procent av vilket är ett schablonavdrag som ska motsvara de egenavgifter som företagaren ska betala.

 

Skillnader mellan olika företagsformer

Aktiebolag Handelsbolag Enskild firma Ek. förening
Minsta ägarinsats
50 000
0
0
0
Juridisk person
Ja
Ja
Nej
Ja
Skattesubjekt
Ja
Nej
Nej
Nej
Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå