Vad är en ekonomisk förening?

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening har aktiva medlemmar

En ekonomisk förening är en företagsform där medlemmarnas ansvar begränsas till det kapital som satsas i föreningen. Medlemmarna ska vara delaktiga i föreningen som konsumenter eller förbrukare, som leverantörer, genom att själva arbeta inom föreningen eller genom att använda de tjänster som föreningen erbjuder.

 

Att skapa en ekonomisk förening

Föreningen ska bestå av minst tre medlemmar och företrädas av en styrelse samt ha minst en revisor. Styrelsen och revisorn väljs av en föreningsstämma. När den ekonomiska föreningen har bildats ska den registreras hos Bolagsverket och blir då en juridisk person och får ett organisationsnummer.

 

Fördelar med en ekonomisk förening

Genom att medlemmarna aldrig kan förlora mer än det kapital som de själva har satt in i företaget är det en säker företagsform som bejakar medlemmarnas intresse. Den är öppen för alla som vill bli medlemmar och är en demokratisk företagsfrom eftersom alla medlemmar har en röst och ett visst ansvar. Dessutom får en ekonomisk förening tillämpa brutet räkenskapsår.

 

Skillnader mellan olika företagsformer

Aktiebolag Handelsbolag Enskild firma Ek. förening
Minsta ägarinsats
50 000
0
0
0
Juridisk person
Ja
Ja
Nej
Ja
Skattesubjekt
Ja
Nej
Nej
Nej
Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå