Vad är en deflation?

Deflation

Hur uppstår deflation?

En deflation uppstår när priserna under en längre period sjunkit på hela marknaden. Detta beror på en minskning av penning- och kreditmängden i ett land. Det minskade penningvärdet leder då ofta till en oro kring ett lands ekonomi, vilket bidrar till ökad försiktighet och sparande bland konsumenter och andra aktörer. Eftersom de inte konsumerar som innan innebär det minskad produktion och minskad tillväxt, vilket leder till en deflation.

Deflation är motsatsen till inflation, som innebär en ökning av den allmänna prisnivån och fallande penningvärde.

 

Konsekvenser av deflation

Konsekvensen av en deflation är att tillväxten minskar och att bruttonationalprodukten, BNP, ökar långsammare än innan. Detta betyder i sin tur att många företag upplever ett försämrat resultat då konsumenternas köpkraft minskar och att lönmottagare eventuellt får en relativt lägre betalning. Vid kraftig deflation kan konsekvensen även bli att företag måste säga upp personal, då resursförfrågan minskar.

 

Hur beräknas deflationen?

Deflationen beräknas genom att använda KPI, konsumentprisindex. Det är ett index som mäter den genomsnittliga prisnivån på konsumtionsvaror.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå