Vad är en budget?

Budget

Budgeteringen har olika syften

Ett förenklat sätt att se på budgetering är att det ska ge en prognos inför kommande räkenskapsperiod. I verkligheten är syftet med budgetering lite mer komplicerad och beror också på varför ett företag budgeterar och vilken typ av företagsform det har.

Syftet med budgetering kan i huvudsak sammanfattas som att det görs för att ge en prognos av intäkter och kostnader, för att användas som verktyg för beslutsfattning och för att se hur företagets affärsresultat stämmer överens med vad prognosen var.

 

En budget består av tre huvudbudgetar

Ett företags budgetering delas in i tre huvudbudgetar:

Resultatbudget
Resultatbudgeten är en plan över framtida intäkter och kostnader och vad de kommer göra för verksamhetens resultat.

Resultatbudgeten består av delbudgetar som anpassas efter företagets verksamhet. Vanliga delbudgetar för intäkter är försäljningsbudget och marknadsbudget medan delbudgetar för kostnader kan vara personalbudget, omkostnadsbudget och kapitalbudget.

Likviditetsbudget
Likviditetsbudgeten är en plan som visar hur pengar ska anskaffas och användas, vilket resultatbudgeten inte visar. Med andra ord är det bedömningar av de framtida in- och utbetalningarna som företaget kan förvänta sig och visar på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga.

En likviditetsbudget görs för att ett företag ska kunna hantera de in- och utbetalningar som inträffar under ett räkenskapsår. Företaget kan ha intäkter på ett högt belopp, men dess inbetalningar kanske inte infaller under det räkenskapsåret vilket leder till att det inte finns täckning för utbetalningarna. Därför är det viktigt att utforma en likviditetsbudget som lämnar utrymme för oväntade utbetalningar.

Budgeterad balansräkning
Den budgeterade balansräkningen visar vilka tillgångar, skulder och eget kapital ett företag har och kan förenklat sägas vara en sammanfattning av resultat- och likviditetsbudgetarna. Den budgeterade balansräkningen har sin utgångspunkt i den ingående balansräkningen och visar även företagets förväntade lönsamhet. Till skillnad från resultat- och likviditetsbudgetarna visar den budgeterade balansräkningen inte en plan för en period, utan för en specifik tidpunkt.

 

En budget är inte alltid fast

En föränderlig budget kan vara bra att använda när budgeten avser avdelningar på ett företag som är beroende av volymen. En budget kan även anpassas efter antalet ordrar, kunder och andra yttre påverkande faktorer som företaget själv inte har någon kontroll över. Rörlig budget och flexibel budget är två budgettyper som är volymberoende.

En reviderad budget är en budget som ändras hela tiden, vilket gör den mer aktuell och levande. En sådan budget revideras vanligtvis varje kvartal eller när större händelser inträffar, så som ändrad marknadskonkurrens. Om en reviderad budget tillämpas behålls ofta den fasta budgeten för att kunna användas som jämförelse. I slutändan blir då utfallet oftast att den reviderade budgeten ligger närmare sanningen än den fasta, ursprungliga budgeten.

 

För- och nackdelar med budgetering

Den största nackdelen med en budget är att den till största del är baserad på gissningar och antaganden. I vissa fall kan en budget användas som ursäkt för att slippa förändringar, vilket verkar begränsande och kan invagga beslutsfattare i falsk säkerhet. En budget är dessutom redan inaktuell när den sammanställs och för att den ska vara någorlunda aktuell ska den uppdateras med ny data kontinuerligt, ett arbete som är oerhört tidskrävande.

De fördelar som finns med budgetering är att det underlättar för ett företag att veta hur de ska fördela och använda sina tillgångar. Det ger också god information om planerade och verkliga resultat inom ett företag, vilket gör det lättare att motivera företagets personal. Dessutom får de en annan insyn i företagets ekonomiska ställning, vilket kan leda till större ekonomiskt ansvarstagande.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå