Vad är ett brutet räkneskapsår?

Brutet räkneskapsår

Brutet räkenskapsår följer inte kalenderåret

Vissa räkenskapsår följer inte det vanliga kalenderåret. Om en verksamhet har ett sådant räkenskapsår kallas det för brutet räkenskapsår. De verksamheter och bolag som får tillämpa brutet räkenskapsår är aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar samt handelsbolag med endast juridiska delägare. Andra bolagsformer, så som enskilda näringsidkare och kommanditbolag får inte ha brutet räkenskapsår om inte Skatteverket har gett särskilt tillstånd.

Ett brutet räkenskapsår omfattas av 12 månader och måste börja den första dagen i månaden och avslutas den sista dagen i månaden.

Verksamheter som är säsongsbundna, så som exempelvis rörelser som bedriver skidorter och jordbruk, kan ha brutna räkenskapsår eftersom det underlättar översikten över räkenskaperna.

 

Brutet räkenskapsår måste godkännas

Om en verksamhet önskar att tillämpa ett brutet räkenskapsår måste detta godkännas av Skatteverket. Undantaget är aktiebolag, ekonomiska föreningar eller handelsbolag med juridiska delägare som inte behöver begära tillstånd om de vill nybildas.

Tillstånd från Skatteverket behövs även i de flesta fall om ett företag önskar att byta från vanligt räkenskapsår till brutet räkenskapsår.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå