Vad är en borgenär?

Borgenär

En borgenär lånar ut pengar

En borgenär är en fordringsägare. Det innebär att den har en fordran på någon annan, som alltså har lånat ut pengar till någon. Personen som har lånat pengarna kallas för gäldenär.

En borgenär kan även vara någon som har sålt en vara men som inte har fått betalt.

 

En borgenär behöver inte vara en fysisk person

En borgenär är i de flesta ekonomiska fall inte en fysisk person utan exempelvis en bank. Banken lånar ut pengar till en person, som då kallas för gäldenär och de kommer överens om ett avtal för när och hur pengarna ska återbetalas.

 

Borgenär och borgensman är inte samma sak

I vissa fall kan man se att borgenär och borgensman anses vara synonymer. Skillnaden mellan de två är dock att en borgensman åtar sig en skuld som en gäldenär inte kan betala och står då för ansvaret för återbetalning av lånet, medan en borgenär är den som lånar ut pengarna och förväntar sig återbetalning.

En borgenär kan även kräva att en gäldenär anger en borgensman för att vara säker på att pengarna återbetalas om gäldernärens betalningsförmåga är osäker.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå