Vad är bolagsskatt?

Bolagsskatt

Bolagsskatt betalas av bolag som är egna skattesubjekt

Bolagsskatt är den statliga skatt som aktiebolag, ekonomiska föreningar och i vissa fall stiftelser och ideella föreningar med säte i Sverige betalar på den vinst som företaget haft under året. Ett aktiebolag och en ekonomisk förening är både juridiska personer och egna skattesubjekt.

För aktiebolag innebär det att bolaget beskattas för verksamhetens vinst, medan bolagets ägare beskattas för lönen och för eventuell utdelning på aktierna. Arbetsgivaravgifter och delägarnas personalskatt betalas i efterskott, medan bolagsskatten betalas i förskott i form av preliminära inbetalningar. Skattereglerna för ekonomiska föreningar är i stort sett desamma som för aktiebolag.

En enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag utgör däremot inte egna skattesubjekt. Det betyder att dessa företagsformer inte omfattas av bolagsskatten, utan istället beskattas varje delägare för sin andel av vinsten.

 

En historisk översikt över bolagsskatten i Sverige

Fram till 1989 låg bolagsskatten i Sverige på 52 procent av vinsten. 1990-1991 genomfördes en skattereform som sänkte skattesatsen först till 40 och sedan till 30 procent. Mellan åren 1994 och 2008 var bolagsskatten oförändrad och låg på 28 procent. De senaste åren har bolagsskatten sänkts två gånger. År 2009 sänktes den från 28 procent till 26,3, och år 2013 sänktes den ännu en gång till 22 procent av vinsten.

 

Ekonomisk dubbelbeskattning

Aktiebolag omfattas av något som kallas ekonomisk dubbelbeskattning. Förutom bolagsskatten tillkommer ytterligare en beskattning av aktiebolag, nämligen på aktieutdelningen till aktieägarna. Skillnaden är att medan bolagsskatten dras från bolagets vinst, tas inte skatten på aktieutdelning ut från själva bolaget. I stället tas denna skatt ut från aktieägarna som skattar för utdelningen i respektive inkomstdeklaration. Även ekonomiska föreningar omfattas av dubbelbeskattning.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå