Vad är bilersättning?

Bilersättning

Bilersättning är en kompensation

När du reser med egen bil i tjänsten kan din arbetsgivare betala ut en skattefri bilersättning till dig genom ett traktamente eller kostnadsersättning. Om du inte har fått ersättning från arbetsgivaren kan du göra avdrag i din deklaration.

Bilersättning är skattefri upp till vissa schablonvärden som är fastställda av Skatteverket. Tanken är att bilersättningen ska stå för den förslitning och förbrukning av drivmedel som uppkommer vid körning i tjänsten.

Utgifter för parkering, vägavgifter, broavgifter, färjeavgifter och trängselskatt osv. omfattas inte av bilersättningen utan ersätts separat.

 

Ersättningsnivåer för bilersättning

Skattefri bilersättning och maxavdrag betalas per mil, förutsatt att den anställde betalar drivmedlet. Ersättningens storlek beror på om du äger bilen själv eller om det är en förmånsbil.

  • Egen bil 18,50 kr/mil.
  • Förmånsbil, avdrag för dieselolja 6,50 kr/mil.
  • Förmånsbil, avdrag för annat drivmedel 9,50 kr/mil.

Bilersättning som ges utöver de skattefria gränsvärdena och bilersättning som ges för privat körning är skattepliktig.

 

Bokföring av bilersättning

Bilersättning bokförs på olika kostnadskonton beroende på vem i företaget som kostnaden ska redovisas för:

  • Kontogrupp 73 – Kostnadsersättningar och förmåner.
  • Kontogrupp 58 – För ej anställda delägare.
  • Kontogrupp 28 – Övriga kortfristiga skulder.
  • Kontogrupp 20 – Eget kapital.
  • Kontogrupp 19 – Kassa och bank.

 

Moms på bilersättning

Det är ingen moms på bilersättningar. När det gäller skattefri bilersättning till anställda behöver inte avdrag för preliminärskatt eller redovisning av arbetsgivaravgifter på utbetald kostnadsersättning göras. Den del av utbetald bilersättning som är skattepliktig ska för en anställd tas upp som vanlig kontant bruttolön.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå