Vad är en BIC-kod?

BIC-kod

BIC‑koden är en global standard

BIC står för Business Identifier Code (även Bank Identifier Code ses ibland) och är den kod som används tillsammans med ett IBAN‑nummer vid internationella betalningar. BIC är en fastställd internationell standard som tidigare kallades för SWIFT‑kod.

 

BIC‑koden styr överföringen rätt

Internationella transaktioner skickas normalt mellan banker via det elektroniska betalningssystemet SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). Banker som är anslutna till detta system har en individuell kod som styr transaktionerna korrekt, en BIC‑kod. För en snabb och säker överföring bör man fylla i den mottagande bankens BIC‑kod tillsammans med det IBAN‑nummer som är kopplat till mottagarens konto.

 

Lägre transaktionsavgifter med BIC‑kod

Ska du överföra pengar till ett annat EU‑land, Island, Norge eller Schweiz? Single Euro Payments Area (SEPA) är ett EU-initiativ som innebär att en gränsöverskridande överföring inte får kosta mera än en inhemsk betalning, och att överföringen inte ska ta mer än ett par dagar. En sådan överföring brukar kallas EU-betalning, SEPA‑betalning eller SEPA Credit Transfer.

Banken måste kunna behandla EU-betalningen utan manuell bearbetning. Därför är det ett krav att du känner till mottagarens BIC-kod och IBAN-nummer. Eventuella avgifter delas mellan avsändaren och mottagaren. Observera att även om det numera är möjligt att göra överföringen i SEK (som enda tillåtna valuta förutom EUR) innebär detta ingen fördel för mottagaren, eftersom banker utanför Sverige kommer att behandla överföringen som en traditionell utlandsbetalning med ytterligare avgifter som trolig följd.

Om du ska göra överföringar till Danmark, Norge eller Island är det däremot lättare att använda SEK som överföringsvaluta. Då slipper du nämligen att växla valuta två gånger från SEK till EUR och därefter till det egna landets valuta. Eftersom skillnaden på växelkurser inte är stora mellan de nordiska länderna gör detta att du inte behöver betala större överföringsavgifter.

 

Hur ser en BIC‑kod ut?

En BIC‑kod består alltid av åtta eller elva tecken, där de första sex är versaler (stora bokstäver), medan resterande tecken kan vara både bokstäver eller siffror. BIC‑koden indikerar bank, land och ort som pengarna ska överföras till. Har BIC‑koden elva tecken anger de sista tre vilket bankkontor som avses. BIC‑koden och IBAN‑kontonumret ska alltid skrivas utan mellanslag, bindestreck eller punkter.

 

Hur hittar jag BIC‑koden till min egen bank?

Om du väntar en betalning från utlandet kan du behöva upplysa avsändaren om BIC‑koden till din egen bank. BIC‑koden brukar finnas angiven på ditt kontoutdrag eller i din internetbank. Försök inte att på egen hand skapa en BIC‑kod, även om du känner till bankens namn, land och ort – det blir lätt fel. Att Hälsinglands Sparbank har BIC-koden SWEDSESS är det väl ingen som kunde gissa?

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå