Vad är balansomslutning?

Balansomslutning

Balansomslutningen visar summan av respektive sida i balansräkningen

En balansräkning delas upp i två sidor med tillgångar på ena sidan och skulder på den andra sidan. Sidorna i balansräkningen benämns därför ofta som tillgångssidan respektive skuldsidan, där eget kapital följaktligen ingår på skuldsidan. Sidorna kallas ibland även för aktivsidan (tillgångar) respektive passivsidan (eget kapital och skulder).

Summan av bolagets tillgångar, alternativt summan av skulderna och det egna kapitalet, kallas för balansomslutning.

 

Som huvudregel ska tillgångssidan och skuldsidan balansera

Grundprincipen inom bokföring är att summan av tillgångarna ska vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna. De två sidorna i balansräkningen ska alltså vara i balans, därav namnet balansomslutning.

 

En balansomslutning ger en överblick över tillgångar och skulder

Balansomslutningen ger endast en bild av vad företagets tillgångar och skulder uppgår till. En balansomslutning är därmed ingen värdering av en verksamhet. Den är enbart en summering av skulder eller tillgångar vid en viss tidpunkt, och den säger därför egentligen inte särskilt mycket om hur företagets ekonomiska ställning ser ut. Likviditet, soliditet, omsättning och räntabilitet är några exempel på nyckeltal som ofta används vid värderingen av ett företag.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå