Vad är automatkontering?

Automatkontering

Automatkonteringar är ett sätt att automatiskt sköta vissa moment i bokföringen så att man kan automatisera återkommande rutinbokföringar.

Bokföringsprogram stöder olika typer av automatkonteringar på olika sätt varför man inte entydigt kan definiera hur en automatkontering fungerar generellt.

Den vanligaste automatkonteringen sker med hjälp av så kallade momskoder där momsberäkningen sker med automatik utifrån en fakturas bruttosumma.

Andra vanliga automatkonteringar kan sköta periodiseringar, avskrivningar, lagervärdesbokningar eller beräkningar utifrån kontosaldon.

 

Vad används automatkonteringar till?

Automatkonteringar kan till exempel handla om att varje månad göra momsavräkning med automatik eller att boka upp sociala avgifter utifrån summan av nettolön och preliminärskatteavdrag. Automatkonteringar kan också användas för sånt som periodiseringar av fiktiva kostnader eller intäkter.

Syftet med automatkonteringar är att underlätta bokföringen genom att automatisera vissa rutinmässiga och återkommande moment. Detta leder till mindre statiskt arbete och sparar såväl tid som pengar.

 

Viktigt att tänka på om Automatkonteringar

Man måste komma ihåg att skriva ut en bokföringsorder så att man har en verifikation över de automatkonteringar man gjort.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå