Vad är arbetsgivaravgifter?

Arbetsgivaravgifter

En arbetsgivare betalar arbetsgivaravgifter till staten

Utöver en arbetstagares lön betalar en arbetsgivare även lagstiftade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna består av flera olika avgifter som betalas in till staten och tillsammans ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet i form av bland annat sjukvård, pensioner och social omsorg.

Skatteverket använder begreppet sociala avgifter som ett samlingsnamn för lagstiftade arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Egenavgifter är de sociala avgifter som en egenföretagare som bedriver verksamhet i form av enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag själv betalar. Den myndighet i Sverige som administrerar arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna är Skatteverket.

 

Arbetsgivaravgifter beräknas på den anställdes lön

Arbetsgivaren ska betala in och redovisa inkomstskatt och arbetsgivaravgifter för de anställda till Skatteverket en gång i månaden. Arbetsgivaravgifterna beräknas på den anställdes bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner. Om den anställdes bruttolön inklusive förmåner kan antas uppgå till mindre än 1 000 kronor under inkomståret, behöver arbetsgivaren inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag.

 

Arbetsgivaravgifternas sammansättning

För år 2014 uppgår arbetsgivaravgifterna till 31,42 %. Sammansättningen ser ut enligt följande:

Ålderspensionsavgift 1,17 %
Efterlevandepensionsavgift 4,35 %
Sjukförsäkringsavgift 2,60 %
Föräldraförsäkringsavgift 0,30 %
Arbetsskadeavgift 2,91 %
Arbetsmarknadsavgift 10,21 %
Allmän löneavgift 9,88 %

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå