Vad är en aktie?

Aktie

Vad är en aktie?

Den som äger en aktie, äger en del av ett aktiebolag. Kostnaden på aktien beror på kapitalinsatsen från dem som har bildat aktiekapitalet i bolaget. Värdet på aktien beror på hur lönsamt företaget är och hur mycket aktiekapital det finns.

Aktieägarna har ett begränsat ansvar för verksamheten i bolaget, och kan endast förlora vad de har betalat för aktierna. Om bolaget gör vinst får även aktieägarna extrautdelning.

 

Rösträtt

Aktieägarna har rätt att rösta på företagets bolagsstämma. Man brukar skilja på A och B- aktier, vilket betyder vanligast att B-aktien har en tiondel så många röster som A-aktien. Anledningen till uppdelningen är för att ägarna av bolaget vill behålla makten, men samtidigt få in riskkapital.

 

Vad säger lagboken?

1 § Alla aktier har lika rätt i bolaget, om inte annat följer av 2-5 §§.

2 § I bolagsordningen får det föreskrivas att aktier av olika slag skall finnas eller kunna ges ut.

En sådan föreskrift skall innehålla uppgift om olikheterna mellan aktieslagen, och antalet eller andelen aktier av varje slag.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå