Vad är ett affärssystem?

Affärssystem

Ett affärssystem kan integreras med andra IT-system

Ett affärssystem är ett system som innehåller flera olika funktioner som kan integreras med andra IT-system. Syftet med affärssystemet är att hantera företagets information, ekonomistyrning och administration.

Ett affärssystem har ofta flera moduler som innehåller stöd för order- och lagerbehandling, bokföring, kund- och leverantörsreskontra, resursplanering, produktionsplanering, inköp, personal- och kundadministration och tidsredovisning. Dessa moduler är vanligtvis kopplade till en databas där all data lagras.

 

Varför används affärssystem?

Ett företag kan välja vilka funktioner det har behov för och ställa in systemet efter det. Affärsystem kan ofta vara väldigt komplexa och kan kopplas ihop med andra system. Ett affärssystem kan hjälpa ett företag att öka produktiviteten, måluppfyllelsen och kvaliteten i sina processer.

 

Välja rätt affärssystem

Att välja affärssystem till sitt företag innebär ofta ett större inköp. Det kräver att företagaren utvärderar sina behov och väljer ett system som passar just den verksamheten.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå