Vad är en affärshändelse?

Affärshändelse

Affärshändelser är allt som påverkar verksamhetens ekonomi

En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som har inverkan på ett företags förmögenhet och/eller sammansättning. Affärshändelser kan vara in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton, förändringar av fordringar och skulder, beslut om bokslutsdispositioner eller egna insättningar och uttag.

Till affärshändelser räknas även in- eller utbetalningar som tagits emot respektive betalats ut för annans räkning. Det kan exempelvis gälla när en fastighetsmäklare tar emot en handpenning för en bostad, eller när en butik sålt någon annans produkter mot ersättning i efterhand.

För en ideell förening som är bokföringsskyldig uppstår affärshändelser även om föreningen inte bedriver näringsverksamhet. Erhållna medlemsavgifter och bidrag, samt utbetalning för lokalhyra är exempel på affärshändelser som kan uppstå för ideella föreningar.

En affärshändelse begränsas till händelser som omedelbart påverkar företagets resultat och/eller situation. Uppkomsten av en skuld är exempel på en affärshändelse, eftersom skulden förändrar storleken på företagets förmögenhet. Däremot ska sådant som inträffat innan affärshändelsen, till exempel en order eller en beställning, inte bokföras som en affärshändelse.

 

Alla affärshändelser måste bokföras

Varje affärshändelse i ett företag måste anges i bokföringen. En affärshändelse måste dokumenteras med någon form av underlag, som kan utgöras av exempelvis fakturor, kvitton, skuldebrev och kontoutdrag. Dessa underlag benämns i bokföringssammanhang som verifikationer.

Bokföringsskyldigheten innebär att företag löpande ska bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i både registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok). Grundboken är strukturerad i åldersordning med den äldsta affärshändelsen först, medan huvudboken är strukturerad i kontonummerordning med det lägsta kontonumret först.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå