STYRELSEORDFÖRANDE

styrelseutbildning för ordförande

 

Att vara ordförande i ett företag innebär redan från starten att du tagit på dig ett uppdrag som är både viktigt och som innebär ett stort ansvar.

Uppdraget som styrelseordförande

På sitt första konstituerande möte ska styrelsen inom sig utse ordförande, om inte denne, enligt föreskrift i bolagsordningen, eller för de bolag som följer Koden, eller enligt uttryckligt stämmobeslut, ska väljas av bolagsstämman. Ordföranden leder styrelsens arbete och har ett större ansvar än övriga ledamöter för bolagets organisation och förvaltning.

Utbildningen vänder sig till dig som vill bli eller fungerar idag som ordförande. Fördjupade kunskaper om vad vi ska arbeta med i styrelsen och hur vi tar oss framåt med styrelsen som en resurs.


Kursen vänder sig till den som har erfarenhet av styrelsearbete och vill nu ta nästa steg.
Kursen tar bl a upp hur man leder ett strategiskt styrelsearbete.
Hur får man en styrelsegrupp att gemensamt prestera på ett optimalt sätt?
Hur förhåller man sig till VD och hur utvärderar man VD?


Ordförande har också en särställning att balansera ägarnas syn, styrelsens arbete för företagets bästa och den operationella ledningens möjlighet att prestera. Kursen kommer att belysa dessa aspekter på ett praktiskt sätt och presentera ”verktyg” som kan användas i det dagliga styrelsearbetet.
Utbildning utgår från den roll en styrelseordförande har och hur ordförande kan leda arbetet så effektivt och bra som möjligt

Utbildningen är på 2 dagar och genomförs med personer som har både djup och bred kunskap av ordförandeposten.

Efter utbildningen har du fått förståelse för:

 

 

0

Start typing and press Enter to search