Vision

Executive People ska vara ett av Nordens största och mest eftertraktade företag inom området utbildning & konsultation riktad mot företag.

Mål

Det övergripande målet är att skapa ett företag där kvalité, trygghet och professionalism är ledstjärnan för att bli ett ledande utbildning och konsultföretag inom vårt område.

Affärsidé

Att erbjuda företag kvalificerad, kostnadseffektiv utbildning och företagskonsultation samt vara en attraktiv arbetsgivare och en långsiktig karriärpartner med yrkeskompetens inom området för att kunna tillgodose kundernas behov, permanent eller tillfälligt med ett professionellt förhållningssätt

Område

Executive People arbetar inom Norden, samt ordnar utbildningar till andra länder

Kontroll/Uppföljning

Efter alla utbildningar eller företagskonsultationer genomförs utvärdering, där kunden får fylla i ett uppföljningsdokument. Detta görs för att vi ska kunna se våra svagheter och få en chans att rätta till dessa eventuella svagheter omgående.

Kundnöjdhet

Vid uppföljningar ligger vi på ca 4,5-4,6 i snittbetyg av 5,0 möjliga, vilket vi är mycket stolta över.

 

0

Start typing and press Enter to search