Ny som chef

 

 

Ny som chef är en utbildning som ger deltagaren nödvändiga verktyg och kunskaper för att få en bra start i chefskarriären. Som chef ställs det krav från olika håll i organisationen och det kommer krävas ett stort engagemang från din sida. Människor som vill vara med och påverka, hjälpa andra att lyckas, bidra och göra skillnad kommer att få jobba fokuserat och intensivt.

Vi har utvecklat 1000-tals människor som valt en karriär som chef och vi har lärt oss vad och i vilken ordning man bygger upp ett framgångsrikt ledarskap.  Deltagaren möter utbildare med hög kompetens och stor erfarenhet av ledarskap och chefsroller.

Mål med utbildningen

– Få ökad insikt i det egna beteendet genom IDI-beteendeprofil.
– Att planera och genomföra utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare.
– Konfliktbeteenden och konfliktanalys.
– Att leda och utveckla människor utifrån ett situationsanpassat ledarskap.
– Att lära sig grunder i coachande ledarskap.
– Få grundläggande kunskap kring arbetsrättsliga frågeställningar.
– Få förståelse kring grupputveckling.

Målgrupp och antal deltagare

Ny som chef vänder sig till dig som fått erbjudande om att bli chef, till dig som är ny i uppdraget och till dig som vill och behöver veta mer om vad rollen som chef innebär. Vanliga roller är teamledare, gruppledare, avdelningschef för en funktion, projektledare och processledare. Vi genomför från 6 deltagare och max 10 deltagare.

Upplägg, innehåll och pris

 

pdf_icon

 

Genomförandeprocessen

Inför utbildningstillfället:
Deltagaren genomför ett inventeringssamtal med aktuell utbildningsledare. Förarbete skickas till deltagaren via mail och kan bestå i en ledarprofil eller annan uppgift inför utbildningens start.

Under utbildningen:
Deltagaren genomför utbildningen tillsammans med ”likasinnade” från andra organisationer i våra ”Öppna utbildningar” eller tillsammans med arbetskollegor i en ”Företagsanpassad utbildning”. Upplägget bygger på upplevelsebaserad inlärning med flera tillfällen med praktisk träning, reflektion och individuell handledning.

Efter utbildningen:
Efter avslutad utbildning erhåller man ett kursintyg och en kursbeskrivning. Varje deltagare erhåller individuellt stöd och handledning, efter genomförd utbildning, kopplat till utbildningens innehåll och deltagarens chefsroll.

Ledarskap-Ny-som-chef-Talangfullt-ledarskap1-1024x700

 

 

 INTRESSEANMÄLAN

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Kurs

Ditt meddelande

 

 

Känslan som uppstår då man får äran att vara med och utveckla en medarbetare är helt enorm. Med de verktyg jag fick med mig från utbildningen har detta hänt bland flera säljare, ett bättre betyg än så kan jag inte ge kursen”
Jennie Belin Butikschef, Telenor Sverige

0

Start typing and press Enter to search