LEVERANTÖRSUTVÄRDERING

 

Executive People är ett av Lloyd´s Register certifierat och registrerat utbildningsföretag i enlighet med SS EN ISO 9001:2015

Detta innebär att vi som beställare, måste SÄKERSTÄLLA att alla fel och misstag elimineras så mycket som det bara går. I detta ingår alla företag som arbetar med Executive People AB.

Uppstår trots allt en avvikelse/ fel i kedjan, måste detta omgående rapporteras in till Executive People AB med en enkel Avvikelserapport på mail.
Detta för att säkerställa att det inte inträffar igen. Ni skall också där uppge vad ni gjort för att det inte skall upprepas.


Namn*
Mobilnummer*
Företagsnamn*
Org.Nummer*
E-mail*
Adress:*
Typ av utbildningar*
Annat?
Är kvalitetssystemet tredjepartscertifierat (ISO 9000 el. likn)?*

Kvalitetspolicy

Finns en dokumenterad kvalitetspolicy, undertecknad av företagsledningen samt förstådd av alla i organisationen?*

Organisation och ansvar

Finns ansvar, befogenheter och samarbetsförhållande dokumenterade för personal som utför och verifierar arbete som påverkar kvaliteten?*
Genomför företagsledningen regelbundna dokumenterade genomgångar av kvalitetssystemet?*

Kvalitetssystem

Finns ett dokumenterat kvalitetssystem och rutinbeskrivningar?*

Utbildning av personal

Har krav på kompetens identifierats samt planer upprättats för att uppnå rätt kompetens?*
Finns dokumentation över genomförda utbildningar?*
Miljöledning
Finns det en organisatorisk enhet eller individ utsedd som ansvarar för att lagstiftning inom miljöområdet uppfylls?*
Om ja, ange kontaktperson:
Finns ett miljöledningssystem?*

Jag är full medveten om att jag skall följa riktlinjer & policy som är uppställda av Executive People, när jag arbetar som underkonsult.

LÄS HÄR

Som underkonsult till Executive People godkänner jag ovan och godkänner vidare att:

>Ha gått igenom utbildningsmaterialet innan start
>Färdigställa utbildningsmaterialet i form av Pdf och skicka ut till deltagarna efter utbildningen
>Komma i tid till utbildningen. Gärna 20-30 minuter innan start
>Välkomna alla och behandla alla med respekt & ödmjukhet
>Genomföra utbildningen under dagen.
>Återrapportera till Executive People på mail, om någon avvikelse skett under dagen. Detta kan vara ex: Någon avvek mycket tidigare eller inte kom. Något FEL inträffade med under dagen eller med kurslokalen
( ex: buller, fika kom inte, lunch, projektor etc ) Enkel avvikelserapport skall skickas in.

Övrigt att delge oss?
JAG GODKÄNNER OVAN*
Skriv in nedan i rutan

 

 

 

0

Start typing and press Enter to search