Executive People är ett av Lloyd´s Register certifierat och registrerat utbildningsföretag

Executive People är ett av Lloyd´s Register certifierat och registrerat utbildningsföretag i enlighet med SS EN ISO 9001:2015. Detta innebär att vi som beställare, måste säkerställa att alla fel och misstag elimineras så mycket som det bara går. I detta ingår alla företag som arbetar med Executive People AB. Uppstår trots allt en avvikelse/ fel i kedjan, måste detta omgående rapporteras in till Executive People AB med en enkel avvikelserapport på mail. Detta för att säkerställa att det inte inträffar igen. Ni skall också där uppge vad ni gjort för att det inte skall upprepas.

Konsult

Detta formulär fylls i av dig som är ny konsult hos oss.
 • Vilken typ av utbildning undervisar du i?
 • Finns en dokumenterad kvalitetspolicy, undertecknad av företagsledningen samt förstådd av alla i organisationen?
 • Finns ansvar, befogenheter och samarbetsförhållande dokumenterade för personal som utför och verifierar arbete som påverkar kvaliteten?
 • Genomför företagsledningen regelbundna dokumenterade genomgångar av kvalitetssystemet?
 • Finns ett dokumenterat kvalitetssystem och rutinbeskrivningar?
 • Har krav på kompetens identifierats samt planer upprättats för att uppnå rätt kompetens?
 • Finns dokumentation över genomförda utbildningar?
 • Finns det en organisatorisk enhet eller individ utsedd som ansvarar för att lagstiftning inom miljöområdet uppfylls?
 • Finns ett miljöledningssystem?
 • Läs här

  Jag är full medveten om att jag skall följa riktlinjer & policy som är uppställda av Executive People, när jag arbetar som underkonsult. Som underkonsult till Executive People godkänner jag ovan och godkänner vidare att: Ha gått igenom utbildningsmaterialet innan start Färdigställa utbildningsmaterialet i form av Pdf och skicka ut till deltagarna efter utbildningen Komma i tid till utbildningen. Gärna 20-30 minuter innan start Välkomna alla och behandla alla med respekt & ödmjukhet Genomföra utbildningen under dagen. Återrapportera till Executive People på mail, om någon avvikelse skett under dagen. Detta kan vara ex: Någon avvek mycket tidigare eller inte kom. Något FEL inträffade med under dagen eller med kurslokalen ( ex: buller, fika kom inte, lunch, projektor etc ) Enkel avvikelserapport skall skickas in.
Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå