Ledarskap-Situationsanpassat-ledarskap-1024x682

Situationsanpassat Ledarskap

Situationsanpassat Ledarskap är en utbildning som ger deltagaren verktygen för att utveckla medarbetarna mot självgående. Medarbetarnas arbetsbeskrivning utgör ”kartan” över de arbetsuppgifter som är centrala för att ni ska nå uppsatta mål. Utbildningen ger klarhet i människors utvecklingskurva på uppgift och hur ledarskapet påverkar medarbetarnas prestationer.

Med förståelse för hur kompetens och engagemang varierar i de olika faserna i utvecklingskurvan och med insikt i hur dessa variationer påverkar medarbetarnas behov av ledarskap

>>LÄS MER

???????????????????????????????????????????????

Personligt Ledarskap

Personligt ledarskap är en av våra mest populära ledarutbildningar som utvecklar dig som chef och människa. Personligt ledarskap handlar om personlig utveckling, ökad medvetenhet om dig själv, ditt beteende, dina behov och en medvetenhet om människors olikheter i din omgivning. Personligt ledarskap handlar om att förstå vad du signalerar till din omgivning utifrån ditt beteende och dina behov som chef.

Du kommer att få tillgång till ett verktyg som också hjälper att förstå andra människors behov och beteenden i olika situationer.

>>LÄS MER

Ledarskap-Ny-som-chef-Talangfullt-ledarskap1-1024x700

Ny som chef

Ny som chef är en utbildning som ger deltagaren nödvändiga verktyg och kunskaper för att få en bra start och utvecklas till en trygg och framgångsrik chef. Som chef ställs det krav från olika håll i organisationen och allra mest från dig själv utgår vi från. Vi har utvecklat 1000-tals människor som valt en karriär som chef och vi har lärt oss vad och i vilken ordning man bygger upp ett framgångsrikt ledarskap inom 12 månader för en ny chef.  

Vårt uppdrag är att utveckla nödvändig kompetens för att klara den nya chefsrollen på ett bra sätt.

>>LÄS MER

hitzige Debatte

Konflikthantering för chefer

Människor som befinner sig i konflikt får ofta svårt att kommunicera och samarbeta med varandra. Oskickligt hanterade konflikter påverkar klimatet på arbetsplatsen och leder oftast till att fokus hamnar på fel frågor än det som utvecklar verksamheten.

Chefer som inte tar sitt ansvar för att hantera en konflikt som inblandade parter inte klarar av att lösa på egen hand underminerar förtroendet för ledarskapet och, som i förlängningen, ofta bidrar till negativa effekter på arbetsplatsen. 

>>LÄS MER

Business team working on project

Grundläggande ledningsarbete

Grundläggande ledningsarbete vänder sig till mindre och mellanstora företag som står inför att bilda en ledningsgrupp eller att utveckla den befintliga ledningsgruppens arbetssätt. Det är ingen klassisk ledarutbildning utan vi har arbetat med ett antal företag i en mer rådgivande och coachande roll.

Några av de uppdrag vi varit med och bidragit är för tjänsteföretag, byggföretag, elinstallationsföretag, VVS-företag, företag i grossistledet och inom detaljistledet.

>>LÄS MER

0

Start typing and press Enter to search