Kostpriset är grundpriset

Kostpris är det pris på en vara innan eventuell vinst har lagts på och kallas ibland självkostnadspris. De kostnader som ingår i kostpriset är priset för varan, frakt, montering, tull, försäkring etc. Om en företagare erbjuder rabatter på varan ska dessa dras från priset.

Kostpris för självproducerade varor

Om det är en själv som producerar varan så är kostpriset den kostnad som det innebär att producera varan. Då kommer kostnader så som inköp av råvaror och kostnader som gäller själva produktionen så som ström, arbetskraft och så vidare medräknas i kostpriset.

Kostpris på varor som köps in

Om varan köps in är det bland annat priset och frakt minus eventuella rabatter och vinster som utgör varans kostpris. Detta är också likvärdigt med intäktskostnad i vissa sammanhang.

0

Start typing and press Enter to search