LRQA certified

Executive People är ett av LRQA Certified certifierat och registrerat utbildningsföretag i enlighet med SS EN ISO 9001:2015. Detta innebär att vi som beställare, måste säkerställa att alla fel och misstag elimineras så mycket som det bara går. I detta ingår alla företag som arbetar med Executive People AB. Uppstår trots allt en avvikelse/fel i kedjan, måste detta omgående rapporteras in till Executive People AB med en enkel avvikelserapport på mail. Detta för att säkerställa att det inte inträffar igen. Ni skall också där uppge vad ni gjort för att det inte skall upprepas.

Konferensanläggning

Att fylla i för dig som är vår nye samarbetspartner:

  • Är företaget ISO-certifierat eller har annan certifiering?
  • Om annan, vilken certifiering?
  • Vidare så undrar vi

    För att vi ska få den bästa och mest effektiva konferensdagen hos er, behöver allt flyta på. Allt från att kaffet serveras i tid, tekniken fungerar till att det finns whiteboardpennor på plats.
  • Max filstorlek: 50 MB.
  • Vi som konferensanläggning är fullt medvetna om att ge den bästa service och i förväg iordningställa konferensrummet som bokat. Detta innebär att vi har checkat av att allt finns i rummet och att allt fungerar som det ska. Om något går fel eller avviker, ska vi skriva en avvikelserapport och sända in till Executive People om någonting avvikande från det normala inträffar under dagen. Vi har också tagit del av Executive People:s Policy:s och riktlinjer.
Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå