Executive People är ett registrerat och certifierat utbildningsföretag enligt Lloyd´s Register.

Detta innebär att vi som beställare, måste SÄKERSTÄLLA att alla fel och misstag elimineras så mycket som det bara går. I detta ingår alla företag som arbetar med Executive People AB.

Uppstår trots allt en avvikelse/ fel i kedjan, måste detta omgående rapporteras in till Executive People AB med en enkel Avvikelserapport på mail.
Detta för att säkerställa att det inte inträffar igen. Ni skall också där uppge vad ni gjort för att det inte skall upprepas.

Konferensanläggning:*
Juridiskt företagsnamn:*
Address:*
Kontaktperson*
E-mail:*
Direktnummer:*
-
Telefonnummer till konferensavdelningen:
Organisationsnummer:*
Är företaget ISO certifierat eller har annan certifiering?*
Om annan, Vilken?

För att uppnå den bästa och effektivaste konferensdagen för oss som kund, och att allt flyter på utan problem med ex, att whiteboardpennor fungerar, namnskyltar finns, fungerande kanon i taket, kaffe på plats vid rätt tid, konferenstelefonen fungerar,  etc.

Undrar vi följande:

Finns checklista hos er som ni går igenom, innan vi kommer?*
Om checklista finns ladda upp den här:
Antal konferensrum:*
Finns konferensvärd/värdinna?*
Finns dagsprogram med kaffe/lunchtider?*
Är det lätt att få tag på tekniker?*
Finns det extradator att låna om det skulle strula för utbildaren?*
Har ni ordentligt skyltat om de olika kurserna, så deltagarna hittar lätt?*

Vi som konferensanläggning är fullt medvetna om att ge den bästa service och i förväg iordningställa konferensrummet som bokat. Detta innebär att vi har checkat av att allt finns i rummet och att allt fungerar som det ska.

Vi ska ytterligare skriva en avvikelserapport och sända in till Executive People om någonting avvikande från det normala inträffar under dagen.

Vi har också tagit del av Executive People´s Policy´s och riktlinjer
LÄS HÄR


OVAN GODKÄNNS!*
Skriv in följande kod i den tomma rutan!
0

Start typing and press Enter to search