Konflikthantering för chefer

 

Människor som befinner sig i konflikt får ofta svårt att kommunicera och samarbeta med varandra. Oskickligt hanterade konflikter påverkar klimatet på arbetsplatsen och leder oftast till att fokus hamnar på fel frågor än det som utvecklar verksamheten. Chefer som inte tar sitt ansvar för att hantera en konflikt som inblandade parter inte klarar av att lösa på egen hand underminerar förtroendet för ledarskapet och, som i förlängningen, ofta bidrar till negativa effekter på arbetsplatsen.

Konflikthantering på jobbet är en av många utmaningar som chefer ställs inför. Kunskaper om konflikter, konfliktbeteenden och kunskaper om hur man hanterar konflikter på jobbet innebär stora vinster för såväl individerna som för företaget. När man blir indragen i en konflikt, direkt eller indirekt, så är man med och påverkar dess förlopp och utgång. Med stöd av beprövade och utvecklade metoder inom konflikthantering stärker chefen sin kompetens för att bemöta konflikter på sin arbetsplats.


Mål med utbildningen

Deltagaren får ta del av beprövade arbetsverktyg för att hantera konflikter:
– Att lära sig arbeta med konfliktanalysens ABC
– Att förstå konfliktutvecklingens olika steg
– Lära känna sina egna konfliktstilar
– Konflikthantering som chef (medling)
– Konflikthantering som part i konflikten
– Tre delar i konfliktsamtalet.


Målgrupp och antal deltagare

Konflikthantering för chefer vänder sig till alla chefsbefattningar och roller där man ansvarar för en verksamhet och dagligen samspelar med andra människor. Vi genomför från 5 deltagare och max 10 deltagare.

Upplägg, innehåll och pris

 

pdf_icon

 

Genomförandeprocessen

Inför utbildningstillfället:
Deltagaren genomför ett inventeringssamtal med aktuell utbildningsledare. Förarbete skickas till deltagaren via mail och kan bestå i en ledarprofil eller annan uppgift inför utbildningens start.

Under utbildningen:
Deltagaren genomför utbildningen tillsammans med ”likasinnade” från andra organisationer i våra ”Öppna utbildningar” eller tillsammans med arbetskollegor i en ”Företagsanpassad utbildning”. Upplägget bygger på upplevelsebaserad inlärning med flera tillfällen med praktisk träning, reflektion och individuell handledning.

Efter utbildningen:
Efter avslutad utbildning erhåller man ett kursintyg och en kursbeskrivning. Varje deltagare erhåller individuellt stöd och handledning, efter genomförd utbildning, kopplat till utbildningens innehåll och deltagarens chefsroll.

hitzige Debatte

 

 

 INTRESSEANMÄLAN

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Kurs

Ditt meddelande

 

 

Jag kommer ha stor användning av verktyget i mitt arbete som chef när det gäller konfliktanalys, konfliktutveckling och konfliktsamtal.
Stefan Andersson, Media Saturn, Sverige

0

Start typing and press Enter to search