Justerat eget kapital är ett nyckeltal

Nyckeltalet justerat eget kapital kan i vissa fall passa bättre som mått för att mäta ägarnas eget kapital än nyckeltalet eget kapital. Det är för att det i vissa fall finns obeskattade reserver i företaget. Dessa obeskattade reserver är uppskjuten skatt som företaget valt att inte betala under räkenskapsåret och visas i balansräkningen. När företaget sedan tar med dessa i resultaträkningen ska ett skatteuttag göras. Därför ska det justerade egna kapitalet beräknas minus den skattesats som för tillfället gäller.

Justerat eget kapital används ofta även vid aktievärdering. Måttet kallas då för justerat eget kapital per aktie.

Hur beräknas justerat eget kapital?

Formeln för att beräkna justerat eget kapital är som följande:

Justerat eget kapital = Eget kapital + ((1- skattesatsen) x obeskattade reserver)

Observera att skattesatsen kan förändras från år till år.

0

Start typing and press Enter to search