Dag 1–5 – VD-programmet | Dag 1–10 – Executive-programmet | Dag 1–20 – Certifierad VD-utbildning

 

Mer utförligt program hittar du här

Innehåll dag 1–5

Dag 1 – Aktiebolagslagen i centrum, vad gör VD, styrelse, ägare och vilka befogenheter respektive skyldigheter har man i de olika rollerna.

Dag 2 – Arbetsmiljöansvar och arbetsrätt är centrala i att driva företag och att kunna grunderna är oerhört viktigt för dig som VD.

Dag 3 – Hur hänger balans- och resultaträkning ihop, vad behöver VD kunna, veta och förstå samt några viktiga nyckeltal.

Dag 4 – Hur fungerar jag med andra personligheter och hur kan jag hantera dem utan att konflikt uppstår för att våra ord har olika betydelse för olika personligheter.

Dag 5 – Genom att ha full koll på företagets affärsmodell kan VD utveckla företaget framåt.

Innehåll dag 6–10

Dag 6 – Genom att VD har arbetat fram rollkritiska arbetsbeskrivningar kan en genomarbetad affärsplan lättare tas fram via affärsmodellen.

Dag 7 – Hur gör vi för att vår marknadsföring skall vara hållbar över tid och generera värde till vårt företag.

Dag 8 – 9 av 10 företag misslyckas med att genomföra sin strategi, det beror i huvudsak på att man har för många mål på för många nivåer som inte leder framåt.

Dag 9 – För att ditt företag långsiktigt skall vara framgångsrikt behöver företaget ha ett positivt kassaflöde samt tagit fram bra nyckeltal.

Dag 10 – Vad gör vi i organisationen för att skapa succé i företaget.

Innehåll dag 11–20

Dag 11 – Vilka eller vilken investering är lönsam för företaget och hur vet jag det.

Dag 12 – Vilka lagar berör företag, tecknar vi avtal med rätt person?

Dag 13 – Hur kan jag som VD se till att företagets projekt blir både lönsamma och blir klara i tid.

Dag 14 – För att skapa succé i ditt företag krävs att hela tiden arbeta framåtriktad med dig och din organisation.

Dag 15 – Hur säkerställer vi affärsmodellens långsiktiga hållbarhet i monetära termer.

Dag 16 – Hur säkerställer vi affärsmodellens långsiktiga hållbarhet i monetära termer.

Dag 17 – Lär dig konsten att förstå och möta dina kunders behov för att bygga starka och hållbara kundrelationer. Strategisk försäljning.

Dag 18 – Hur kan vi utveckla och skala upp vår marknadsföring, vilka kanaler passar oss?

Dag 19 – Vilka analyser och simuleringar krävs för att vår affärsmodell skall vara skalbar, var finns de trånga sektorerna.

Dag 20 – Om vårt företag är hållbart och klarar tillväxt samt att vi kan hantera trånga sektorer, vad blir då vår strategi?

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå