Grundläggande ledningsarbete

 

Grundläggande ledningsarbete vänder sig till mindre och mellanstora företag som står inför att bilda en ledningsgrupp eller att utveckla den befintliga ledningsgruppens arbetssätt. Det är ingen klassisk ledarutbildning utan vi har arbetat med ett antal företag i en mer rådgivande och coachande roll. Några av de uppdrag vi varit med och bidragit är för tjänsteföretag, byggföretag, elinstallationsföretag, VVS-företag, företag i grossistledet och inom detaljistledet.

Företag utvecklas utifrån olika förutsättningar och målsättningar beroende på bransch, marknadens förutsättning samt företagsledningens egen vilja.

Företag som väljer att utveckla ledningsarbetet

Vi jobbar med att coacha, utbilda och föreläsa inom ramen för de kompetensområden vi har. Vi jobbar även med att rådgöra strategiskt kring ledningsgruppens frågor.

Frågor som uppstår är bl a; Varför ska företaget ha en ledningsgrupp? Vilka frågor är det vi ska jobba med? Hur ska vi hantera olika frågor inom gruppen? Hur ska vi informera övriga i företaget om gruppens arbete? Hur ska vi jobba med olika ledningsprojekt under året? Ja, frågorna är många som uppstår för ägare och ledning.

I fungerande ledningsgruppers mötesagenda fylls det på med frågor som tar upp företagets lönsamhet, framtida personalrekryteringar, kvalitetsarbetets utveckling, säkerhetsfrågor, utbildningsbehov för arbetsledare och för medarbetare, projektrapporteringar, försäljningsprognoser mm. Resan mot ett fungerande ledningsarbete är både krävande och samtidigt givande då man ofta uppnår konkreta resultat relativt snabbt

 

Kombination av duktiga affärsmän/kvinnor och fokus på det operativa – ”för hela slanten!”

I många företag, som vi samarbetar med, så drivs de av entusiastiska och ambitiösa individer. De har intressanta affärsidéer och är framgångsrika i sin verksamhet. De önskar nu ta nästa steg med företaget och sin ledningsgrupp. De behöver jobba mer strategiskt för att utveckla företaget till nästa nivå. Här genomförs ledningsarbetet ofta med fokus på dagliga problemfrågor istället för utvecklande ledningsfrågor. Man faller tillbaka till det mer operativa när man saknar kunskap om det strategiska.

En företagsledare uttryckte det:
”Våra ledningsgruppsmöten tar upp allt från att arbeta fram en affärsidé till att ta upp frågor om att beställa hem kopieringspapper.”

Detta medför att dessa konkreta och ”nära-frågor” prioriteras framför de mer långsiktiga och utvecklande frågorna. Här behöver man lära sig vilka frågor som hör hemma på ledningsgruppens agenda och när mötena skall hållas och hur man säkerställer processerna som startar i gruppen. För att göra det behöver man utveckla ledningsgruppen till ett fungerande och mer ledningsorienterat team.

 

En fungerande ledningsgrupp

Att bli en väl fungerande ledningsgrupp krävs att samtliga medlemmar har rätt kunskap och förstått syftet kopplat till ledningsgruppens arbete. Detta ska inte blandas ihop med kunskap inom respektive ansvarsområde/funktion i företaget som varje medlem redan har såsom ekonomi, produktion eller branschkunskap. Här bidrar vi med tankar om arbetssätt, struktur och kunskapspåfyllning.

 • Ekonomi. Ta ansvar för företagets lönsamhet.
 • Företräda rätt. Vem representerar du i ledningsgruppen?
 • Förhållningssätt. Spelregler i ledningsgruppen. Värdegrund och kulturbärare.
 • Ledningsgruppens Kärnkvaliteter, Fallgropar, Utmaningar & Allergier.
 • Coachande ledarskap. Arbeta för utveckling mot självgående och välmående.
 • Ta ansvar. Bidra till företagets utveckling och ”stå upp” för tagna beslut.
 • Intern ambassadör. Led genom goda exempel.
 • Visa mod. Våga fatta beslut och våra vara mänsklig.
 • Nöjda uppdragsgivare. Arbeta för att utveckla kundvärdet.
 • Struktur och ordning. Mötesagenda och mötesprotokoll.
 • Samarbete. Effektiv kommunikation i gruppen och i företaget.

 

 ledarskap_executivepeople

 

Genomförs som Företagsanpassat upplägg

Kontakta oss genom att fylla i nedan intresseanmälan. Vi bokar ett förutsättningslöst möte där vi kan beskriva hur vi jobbar och där du kan berätta mer om vad ni har för behov kopplat till ledningsarbetet i ert företag. Om vi därefter går vidare presenterar vi en offert med upplägg, innehåll och pris.

 

 INTRESSEANMÄLAN

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ditt telefonnummer (obligatorisk)

Kurs

Ditt meddelande

 

 

”En av de arbetsuppgifter som vi ser som absolut viktigast som ägare i bolaget är att utveckla en stark ledningsgrupp. Det är helt avgörande för företagets framgång. Det handlar om att ha en gemensam syn på verksamheten, gemensamma värderingar och som förmår att stötta alla anställda.”
Stefan Rudman VD, Kalmar VVS & Elmontage AB, Färjestaden

 

0

Start typing and press Enter to search