Executive-programmet 10 dagar

För att bli den bästa VD:n man kan vara, behöver man lära sig hantverket! På Executive-programmet första fem dagar lär du dig grunderna i ekonomi, aktiebolagslagen, arbetsrätt och arbetsmiljö samt grunderna i affärsmodellering och affärsplanen.

Vidare i utbildningen går vi igenom målstyrning, strategisk marknadsföring, kassaflödesanalys, rollkritiska arbetsbeskrivningar och mycket mer. En mer utförligare förklaring av innehållet hittar du längre ner på sidan, här.

 

Om du klickar på “Visa” får du fram alla datum för utbildningen.

Executive-programmet

2024-09

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
10 sepStockholmVisa
Executive-programmet - 10 sepStäng
10 september
tisdag 10 september 09:00-16:00 Dag 001 - Aktiebolaget
11 september
onsdag 11 september 09:00-16:00 Dag 002 - Arbetsmiljö/arbetsrätt
12 september
torsdag 12 september 09:00-16:00 Dag 003 - Ekonomi 1
09 oktober
onsdag 09 oktober 09:00-16:00 Dag 004 – Ledarskap, kommunikation och IDI
10 oktober
torsdag 10 oktober 09:00-16:00 Dag 005 – Företagets affärsmodell och affärsplan
06 november
onsdag 06 november 09:00-16:00 Dag 006 – Företagets affärsplan och rollkritiska arbetsbeskrivningar
07 november
torsdag 07 november 09:00-16:00 Dag 007 – Ekonomi 2
26 november
tisdag 26 november 09:00-16:00 Dag 008 – Målstyrning
27 november
onsdag 27 november 09:00-16:00 Dag 009 – Hållbar marknadsföring
28 november
torsdag 28 november 09:00-16:00 Dag 010 – Skapa succé i bolaget del 1
Platser kvar 115 900 SEK exkl. moms Boka

2025-01

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
28 jan 2025StockholmVisa
Executive-programmet - 28 jan 2025Stäng
28 januari 2025
tisdag 28 januari 2025 09:00-16:00 Dag 001 - Aktiebolaget
29 januari 2025
onsdag 29 januari 2025 09:00-16:00 Dag 002 – Arbetsmiljö/arbetsrätt
30 januari 2025
torsdag 30 januari 2025 09:00-16:00 Dag 003 - Ekonomi 1
11 mars 2025
tisdag 11 mars 2025 09:00-16:00 Dag 004 – Ledarskap, kommunikation och IDI
12 mars 2025
onsdag 12 mars 2025 09:00-16:00 Dag 005 – Företagets affärsmodell och affärsplan
01 april 2025
tisdag 01 april 2025 09:00-16:00 Dag 006 – Företagets affärsplan och rollkritiska arbetsbeskrivningar
02 april 2025
onsdag 02 april 2025 09:00-16:00 Dag 007 – Hållbar marknadsdföring
13 maj 2025
tisdag 13 maj 2025 09:00-16:00 Dag 008 – Målstyrning
14 maj 2025
onsdag 14 maj 2025 09:00-16:00 Dag 009 – Ekonomi 2
15 maj 2025
torsdag 15 maj 2025 09:00-16:00 Dag 010 – Skapa succé i bolaget del 1
Platser kvar 115 900 SEK exkl. moms Boka

Vanliga frågor


115 900:- (exkl. moms). Vi fakturerar 30% när du anmäler dig. 70% innan utbildningens start. Eller så berättar du för oss hur du vill ha det, så löser vi det!

Du kan boka här. Eller så kontaktar du gustaf@executivepeople.se. Då kan du passa på att ställa frågor också.

Se utförligare längre ner på sidan. #d

Ja, du kan fortsätta med tio dagar till för att bli Certifierad VD. Läs mer om den utbildningen här.

Våra utbildningslokaler ligger i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm. Kan du inte närvara på plats går det bra att vara med via Zoom.

Alla presentationer från utbildningsdagarna. Lunch och fika. Ibland en AW också:)

Du som är på väg att bli VD eller är verksam som VD.

Blocken är 3+2+2+3 dagar.

Det är lugnt, inga problem! Vi ser till att du tar igen den dagen vid senare tillfälle. Eller om du har svårt att komma till Stockholm, så kan du delta via Zoom.

Varje dag 09:00–ca 16:00. En kortare paus på förmiddagen och en på eftermiddagen. Lunch12.30–13.30.

Tobias Bauer, VD Nytorps Rör ABNybliven VD som jag är blev jag rekommenderad att gå 10-dagar VD-utbildning (Executive program) via Executive People för att få en bättre förståelse och kunskap i rollen som VD vilket jag verkligen har fått.

Kan starkt rekommendera utbildningen för både nyblivna och om man varit VD ett tag, man kan aldrig utbilda sig för mycket 😉.

Tobias Bauer, VD Nytorps Rör

 

Fler referenser hittar du här

Innehåll


Här går vi igenom de grunder som behövs för att få full förståelse för dels hur ett företag är uppbyggt, men också vilka lagar som styr. Vem bestämmer i företaget och vem är det som väljer inriktning och hur visioner och mål ska läggas upp. Vad har ägarna för uppgift och hur ska en bra styrelse arbeta, samt vad ska vd göra i det dagliga arbetet, och vilket personligt och kollektivt ansvar du har styrelsen och du som vd. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL) och vi reder ut de 4 olika bolagsorganen som finns i lagstiftningen. Avsnittet är en grundläggande styrelseutbildning.

Inom ramen för att driva företag är det viktigt att förstå lagramar och arbetsrätt. Lagar såsom tex. Arbetsmiljölagen är entydig. Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa samt inom ramen för anställningar följa både LAS, MBL och Avtalslagen. Eftersom arbetsgivaren är en juridisk person tillkommer ansvaret i praktiken den högsta ledningen inom företaget, vilket i första hand riktar sig till vd i företaget. Ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter kan. Vi reder ut vad som gäller och tittar på lagstiftningen inom arbetsrätt och arbetsmiljö med fokus på ditt ansvar som VD.

VD ska vidta de åtgärder som behövs för att bolagets bokföring sköts enligt lag och att förvaltningen av bolagets pengar sköts på ett betryggande sätt. Du behöver ha kunskaper i redovisning och företagsekonomi samt vilka rättsregler som gäller inom området. Vi går igenom redovisningens grunder, utifrån både ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv. Du lär dig att läsa resultaträkning och balansräkning samt hur du räknar ut de viktigaste nyckeltalen; likviditet, soliditet och räntabilitet.

IDI mäter en persons beteende – som det uppfattas av andra. Datan samlas in från minst sex personer som testpersonen själv väljer. Du kommer att göra en fullständig IDI som redovisas dag 4. Läs mer på www.idi.se

Ledarskapet i organisationen är central för medarbetarnas trivsel, prestationer och utveckling på individuell-, team- och organisatorisk nivå. Som VD har du en viktig roll för att främja företagets värderingar och kultur i hela organisationen. En stor del av kulturbyggandet handlar om beteenden och mellanmänsklig kommunikation. För att utveckla din medvetenhet kring ditt egna beteende och din kommunikationsprofil i rollen arbetar du här med IDI-instrumentet. Ditt IDI-resultat återkopplas av en licensierad handledare. Läs mer om IDI på www.idi.se. Den här dagen innehåller många praktiska moment och ger dig värdefulla insikter som ledare.

VD förväntas kunna ta strategiska och operativa beslut som utvecklar företaget och organisationen. Affärsplanen hjälper dig att synliggöra detta på ett begripligt sätt för relevanta målgrupper både internt och externt. Under dagen arbetar du med utvalda delar i affärsplanen som består av; företagsbeskrivning, omvärldsanalys, kund & marknad, ekonomi, målarbete och handlingsplan.

Du som fortsätter till dag 10 i programmet får ta del av första delen i verktyget för affärsmodellering som är ett beslutsstöd för att utveckla hållbara och skalbara strategier för lönsam tillväxt. Efter dag 5, i digitalt möte, får du veta mer om verktyget och förarbetet. Under programmet Certifierad VD-utbildning (20 dagar) får du arbeta i hela verktyget.

Som VD i företaget förväntas du ta fram och utveckla företagets affärsplan. I ett förarbete har du synliggjort företagets affärsmodell och företagets flödesprocess. Under dagen arbetar vi med att stärka flödesprocessens hållbarhet vilken utgör grunden till lönsam tillväxt. Under dagen arbetar du fram rollbeskrivningar i ditt företag. Dagens innehåll utgör grunden för dag 15. Du arbetar vidare med att utveckla det egna företagets affärsplan som ett hemprojekt.

Du som VD förväntas nödvändigtvis inte vara marknadsföringsexpert, men genom att visa intresse och förståelse för marknadsföringen agerar du som dess ambassadör och sätter fokus på det i din organisation. Du möter ett praktiskt ramverk och de strategiska komponenterna som är nödvändiga för effektiv och hållbar marknadsföring. För att omsätta teori till praktik kommer du att arbeta igenom ert värdeerbjudande. Du arbetar vidare med att utveckla det egna företagets affärsplan som ett hemprojekt baserat på vad du lär dig under dagen.

9 av 10 företag misslyckas med att genomföra sin strategi. Skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare genom ett etablerat målstyrningsarbete så når ni snabbare er fulla potential. Den här dagen innehåller grundläggande förståelse för vad målstyrning är och vad ett implementerat målstyrningsarbete genererar. Teori varvas med praktiskt arbete och du får konkreta tips och verktyg som hjälper dig att lyckas med målstyrning på ditt företag.

Under dagen arbetar du med de nyckeltal som är viktiga att följa upp och jämför ditt företagets nyckeltal med branschen. Vi förklarar sambanden mellan olika nyckeltal och hur det hjälper dig att prioritera rätt för att förbättra affärsmodellens hållbarhet.

Du arbetar med företagets egna siffror, budgeterade och faktiska, samt tar fram företagets kassaflöde, resultat och relevanta nyckeltal. Du lär dig vilka bokslutsdispositioner som finns och hur dessa påverkar företagets resultat. Du arbetar vidare med att utveckla det egna företagets affärsplan som ett hemprojekt.

Vad gör vi i organisationen rätt och vad kan vi förbättra? Hur kan det ligga på VD:s ansvar att skapa resultat i verksamheten? Hur ska jag som VD kunna tänka annorlunda och hur kan jag få med mig ledningsgrupp och anställda på vår resa framåt? Nyttiga tankar, idéer och verktyg i detta pass.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå