Debet är den ena sidan av ett konto

Vid bokföring används konton bestående av två sidor; debet och kredit. Debet är den vänstra sidan av ett så kallat t-konto om manuell bokföring tillämpas. Om bokföringen sker maskinellt benämns debet ofta som (+).

På vilka konton ökar respektive minskar debet?

Vad som händer med ett konto när det förs in ett belopp på debet beror på vad för typ av konto det är.

  • Tillgångskonton ökar i debet och minskar i kredit.
  • Eget kapital- och skuldkonton minskar i debet och ökar i kredit.
  • Inkomst- och intäktskonton ökar i kredit och minskar i debet.
  • Utgifts- och kostnadskonton ökar i debet och minskar i kredit.

När ett belopp förs in på debetsidan av ett konto kallas detta för debitering.

Debet är en del av den dubbla bokföringen

Inom bokföringen idag tillämpas så kallad dubbel bokföring. Den dubbla bokföringen härstammar från 1400-talets Italien och innebär att alla bokföringsposter bokförs två gången; en gång i debet och en gång i kredit.

0

Start typing and press Enter to search