20 dagar

Certifierad VD-utbildning

Boka utbildning

Efter denna utbildning, kan du kvittera ut en VD-certifiering. Ett bevis på att du genomgått hela utbildningen och som spetsar ditt cv för framtida VD-uppdrag. Utbildningen riktar sig till dig, som vill lära dig helheten av VD-uppdraget. I 15 dagar är vi i våra utbildningslokaler i Stockholm. De sista 5 dagarna reser vi iväg. Då är det dags att implementera alla kunskaper från utbildningen samt att titta på hur vi ska använda affärsplanen i verkligheten och få med oss ägare, styrelse och personal på tåget. Vi tar vi också det sista greppet om ledarskapet och hur vi blir framgångsrika i företagandet.

Innehåll

Mer information om innehållet hittar du här.

Aktuella datum

Se längre ner under Programstarter. Klicka på Visa.

Hybrida klassrum

Ibland har man svårt att vara med på plats. Inga problem! Vi har hybrida klassrum, vilket gör att du kan vara med ändå, via Zoom. Läs mer om våra hybrida klassrum här.

Boka utbildningen

Boka Certifierad VD-utbildning här.

Delia Zadius, Entreprenör, fd. VD Blomstra.Nöjd deltagare

Det är verkligen en fantastiskt givande utbildning med många kompetenta föreläsare. Rekommenderas varmt till både nuvarande och blivande verkställande direktörer.

Delia Zadius, f.d. VD Blomstra

Vem bör delta?

Du som siktar på att bli VD, är verksam som VD, eller bara vill lära dig mer om uppdraget, samt spetsa din cv för framtid uppdrag.

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem. Du går utbildningen fysiskt i Stockholm, men kan också välja att vara med via Zoom när det inte funkar att vara på plats. Vi har fina hybrida klassrum med all teknik för detta.

Mål

Att få en djup förståelse och insikt i VD-rollen, samt erhålla kunskap inom nedan områden. Detta görs genom att teori, praktik och hemarbete mixas, för att få en bra inlärning.

Förkunskaper

Utbildningen går snabbt igenom grunderna i varje ämne, just för att man ska kunna förstå bättre.

Utbildningens längd

20 dagar

Plats

Fleminggatan 7, Stockholm eller via Zoom. De fem sista dagarna är vi på Steam Hotel i Västerås.

Investering

189.000:- (exkl. moms). Detta inklusive komplett utbildningsmaterial, kompletta dagar med luncher och fika. De sista 5 dagarna är vi på Steam Hotel i Västerås för att utbyta ännu mer erfarenhet sinsemellan.

Information om utbildningen att ladda ned

VD-utbildning 5, 10 och 20 dagar programöversikt.pdf

Certifierad VD

Programstarter

2022-09

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
20 sepStockholmVisa
Certifierad VD - 20 sepStäng
20 september
tisdag 20 september 08:30-16:00 Dag 1 - Aktiebolaget
21 september
onsdag 21 september 09:00-16:00 Dag 2 - CRM & Arbetsrätt
22 september
torsdag 22 september 09:00-16:00 Dag 3 - Ekonomi 1
19 oktober
onsdag 19 oktober 09:00-16:00 Dag 4 – Marknadsföring
20 oktober
torsdag 20 oktober 09:00-16:00 Dag 5 – Ledarskap & IDI
09 november
onsdag 09 november 09:00-16:00 Dag 6 – Affärsplan/affärsmodell
10 november
torsdag 10 november 09:00-16:00 Dag 7 – Ekonomi 2
29 november
tisdag 29 november 09:00-16:00 Dag 8 – Affärsplan/affärsmodell – organisation
30 november
onsdag 30 november 09:00-16:00 Dag 9 – Ledarskap, skapa succé i företaget
01 december
torsdag 01 december 09:00-16:00 Dag 10 – Presentation av företagets affärsplan
21 mars 2023
tisdag 21 mars 2023 09:00-16:00 Dag 11 – Ekonomi 3
22 mars 2023
onsdag 22 mars 2023 09:00-16:00 Dag 12 – Affärsjuridik
23 mars 2023
torsdag 23 mars 2023 09:00-16:00 Dag 13 – Projektplanering
18 april 2023
tisdag 18 april 2023 09:00-16:00 Dag 14 – Arbetsmiljö
19 april 2023
onsdag 19 april 2023 09:00-16:00 Dag 15 – Marknadsstrategi
08 - 12 maj 2023
måndag 08 - fredag 12 maj 2023 09:00-16:00 Dag 16–20 Steam Hotel, Västerås
Ja189 000 SEK ex VAT Boka

2023-03

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
21 mar 2023StockholmVisa
Certifierad VD - 21 mar 2023Stäng
21 mars 2023
tisdag 21 mars 2023 09:00-16:00 Dag 01 - Aktiebolaget
22 mars 2023
onsdag 22 mars 2023 09:00-16:00 Dag 02 - CRM & Arbetsrätt
23 mars 2023
torsdag 23 mars 2023 09:00-16:00 Dag 3 – Ekonomi 1
18 april 2023
tisdag 18 april 2023 09:00-16:00 Dag 4 – Marknadsföring
19 april 2023
onsdag 19 april 2023 09:00-16:00 Dag 5 – Ledarskap & IDI
03 maj 2023
onsdag 03 maj 2023 09:00-16:00 Dag 6 – Affärsplan/affärsmodell
04 maj 2023
torsdag 04 maj 2023 09:00-16:00 Dag 7 – Ekonomi 2
23 maj 2023
tisdag 23 maj 2023 09:00-16:00 Dag 8 – Affärsplan/affärsmodell – organisation
24 maj 2023
onsdag 24 maj 2023 09:00-16:00 Dag 9 – Ledarskap, skapa succé
25 maj 2023
torsdag 25 maj 2023 09:00-16:00 Dag 10 – Presentation av företagets affärsplan
Ja189 000 SEK ex VAT Boka

Innehåll

Grundläggande VD-kunskap

Dag 1 – Aktiebolaget – ägare, styrelse och VD

Här går vi igenom de grunder som behövs för att få full förståelse för dels hur ett företag är uppbyggt, men också vilka lagar som styr. Vem bestämmer i företaget och vem är det som väljer inriktning och hur visioner och mål ska läggas upp. Vad har ägarna för uppgift och hur ska en bra styrelse arbeta, samt vad ska vd göra i det dagliga arbetet, och vilket personligt och kollektivt ansvar du har styrelsen och du som vd. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL) och vi reder ut de 4 olika bolagsorganen som finns i lagstiftningen. Avsnittet är en grundläggande styrelseutbildning.

Dag 2 – Ledarskap

Flygbranschen har skapat Crew Resource Management (CRM), bland annat för att säkerställa att besättningarna kan fatta korrekta beslut i kritiska situationer. De insikter och beslutsfattningstekniker som är obligatoriska i flygbranschen kommer väl till pass i andra branscher. Under en halv dag kommer ni tränas i konsten att fatta korrekta beslut som kan verkställas på ett organiserat sätt. Vår metod har förbättrat flygsäkerheten och används med framgång bland annat i flygbranschen, militärförband, räddningstjänst, sjukvård, Offshore-industri, sjöfart, Kärnkraft, finansbranschen etc.

Dag 2 – Arbetsrätt

Att känna till vilka lagar och förordningar som gäller inom arbetsrätten är otroligt viktigt att känna till för vd. Gör man fel på detta område, så kan det kosta mycket pengar. Arbetsmarknadens parter har kommit överens om vissa spelregler som gäller, och dessa måste man känna till. LAS & MBL är några som är lagstadgade och sedan finns kollektivavtal som reglerar parternas överenskommelser

Dag 3 – Ekonomi 1

Vad är skillnaden mellan Resultaträkning och Balansräkning. I våra undersökningar visar det sig att endast ca 15% av VD och styrelseledamöter i små och mellanstora företag, känner till skillnaden. Vi reder nu ut begreppen en gång för alla. Vad är nyckeltal? Vilka nyckeltal gäller för vår bransch och hur kan vi avläsa hur det går för våra konkurrenter?

Dag 4 – Marknadsföring

Hur ska vi marknadsföra företaget och våra produkter eller tjänster? Vem är kunden? Vad är vår affärsidé? Vad är vår Unique Selling Point ( USP)? Vilken marknad är vi på? Hur stor budget har vi att marknadsföra oss med? Hur ser den nya digitala världen ut i jämförelse emot traditionell media? Vi går igenom området och ser hur vi på bästa sätt kan marknadsföra oss på bästa och det mest ekonomiska sättet.

Dag 4 – Försäljning

Vad är det som gör att man skapar bra försäljning i ett företag? Hur stor säljstyrka ska vi ha? Vad är säljarnas primära mål och hur kommer dom dit? Vad driver säljarna? Hur skapar vi ett bra säljteam och motiverar säljarna att göra det vi förväntar oss? Erfarenheten visar att vi måste var aktiva och hålla igång säljteamet hela tiden, då det annars riskerar att självdö.

Dag 5 – Ledarskap och kommunikation
Ledarskapet i organisationen är central för medarbetarnas trivsel, prestationer och utveckling på individuell-, team- och organisatorisk nivå. Ledarskap handlar om kommunikation och beteende i mötet med människor.
Som VD är du ytterst ansvarig för företagets ledarskapskultur och organisationens funktion på alla nivåer. För att utveckla din medvetenhet kring ditt egna beteende och din kommunikationsprofil i ledarrollen arbetar du
med IDI-instrumentet som ett förarbete som genomförs på internet inför den här dagen. Under dagen återkopplas ditt idi-resultat av licensierad handledare som bygger på din självskattning och andras upplevelse av ditt beteende i din yrkesroll.
Dag 5 – IDI hemarbete

IDI mäter en persons beteende – som det uppfattas av andra. IDI-instrumentet mäter tre unika dimensioner av en persons beteende. Datan samlas in från minst sex personer som testpersonen själv väljer. Resultatet – IDI-profilen – skapas av den insamlade informationen som jämförs med en nationell norm skapad av data insamlad under de senaste fem åren. Profilen återförs av en licensierad handledare som säkerställer att testpersonen förstår vilka dimensioner som instrumentet har mätt och ger hen personligt stöd att – utifrån den personliga IDI-profilen – utveckla sin förmåga till samarbete och samspel i olika sammanhang. Instrumentet används alltid i utvecklingsaktiviteter av olika slag. Aldrig i samband med urval och rekrytering. Du kommer att göra en fullständig IDI.

Organisation & utveckling

Dag 6 – Affärsplan/affärsmodell
Företagets affärsplan och affärsmodell är strategiska verktyg i VD-rollen. Affärsplanen beskriver verksamhetens inriktning och mål för framtiden. Som VD är du ansvarig för att synliggöra företagets utveckling och planering.
Du arbetar med företagets affärsplan som har en generell utformning och innehåller följande huvudrubriker; företagsbeskrivning, kund och marknad, omvärldsbeskrivning och ekonomi. Du synliggör företagets strategiska prioriteringar för kommande period. Du arbetar med det egna företagets affärsplanen inför-, under och efter seminarietillfällena fram till dag tio. Det ingår en timmes individuell coachning under hemstudieperioden.
Dag 7 – Ekonomi 2

Nyckeltalen betydelse för att följa upp din verksamhet. Vilka är viktiga att följa upp och vilka är mindre viktiga. Hur sätter du dem i relation med varandra? Vad kan du läsa ut av årsredovisningen och hur använder du den i företaget. Hur och när skall du använda bokslutsdispositioner. Du har ett företrädaransvar för skatter och avgifter, vilka rutiner behövs för att göra uppföljningen med en hög kvalitet.

Dag 8 – Affärsplan/affärsmodell – organisation
För att företaget ska kunna producera och leverera kundvärde som genererar lönsamhet behöver organisationens ledarskap rätt verktyg för att synliggöra medarbetarnas rollkritiska arbetsuppgifter. Du lär dig att arbeta med rollkritiska arbetsbeskrivningar och strategiska prioriteringar. Förarbete till den här dagen ingår.
Dag 9 – Ledarskap, skapa succé

Vad gör vi i organisationen rätt och vad kan vi förbättra? Hur kan det ligga på VD:s ansvar att skapa resultat i verksamheten? Hur ska jag som VD kunna tänka annorlunda och hur kan jag få med mig ledningsgrupp och anställda på vår resa framåt? Nyttiga tankar, idéer och verktyg i detta pass.

Dag 10 – Presentation av företagets affärsplan
I din roll som VD är det centralt att presentera företagets planering för framtiden. Du kommer att muntligen presentera din affärsplan som du arbetat med under utbildningen. Du erhåller även feedback från gruppen och våra experter som utvecklar ditt arbete ytterligare. Du erbjuds att skicka in din affärsplan för en avslutande kommentar. Diplomutdelning.

Tillväxt & lönsamhet

Dag 11 – Ekonomi 3

Hur kan man göra en investering om man inte vet hur det går för företaget? Fördjupad ekonomi med inriktning på lönsamheten i företaget. Hur kan jag mäta olika variabler och hur kan jag som vd påverka ekonomin i företaget. Nyckeltalsberäkningar och den ekonomiska utvecklingen i företaget. Investeringskalkyler, Prissättningsstrategier, Kassaflödesberäkningar.

Dag 12 – Affärsjuridik

I kursen Affärsjuridik får du kunskap om de lagar som berör företag. Du får lära dig om bland annat avtal, köp och försäljning, och olika lagar inom marknadsrätt. Kursens innehåll presenteras på ett spännande och lärorikt sätt, där du snabbt kan applicera detta till din vardag & ditt företag.

Dag 13 – Projektplanering/management

Projekt har funnits i alla tider. Projektet syftar till att uppnå vissa mål och resultat inom en viss angiven tid. Projektet har en början och ett slut. Under den tid som projektet varar skall vissa arbetsuppgifter utföras på ett visst sätt för att man skall nå bestämda mål. Projektet kräver en egen organisation för ledning och styrning, egen ekonomi och egen budget för verksamheten. Projektet planeras, startas, genomförs och avslutas. Projektet är inte detsamma som den egentliga verksamheten utan bildar en egen helhet som arbetar för att nå sina speciella mål. Resultatet av projektet kan emellertid innebära att ny verksamhet startas eller att ordinarie verksamhet förändras alternativt att en bestämd uppgift slutförts.

Dag 14 – Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljölagen är entydig. Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa. Eftersom arbetsgivaren är en juridisk person tillkommer ansvaret i praktiken den högsta ledningen inom företaget, vilket i första hand riktar sig till vd i företaget. Ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter avseende arbetsmiljön. Vi reder ut vad som gäller och tittar på lagstiftningen och ditt ansvar som VD.

Dag 15 – Fördjupad marknadsstrategi

Vad är det som gör att vi väljer olika varumärken? Varför får inte vi kunden som vi vill ha? Eller hur ska vi göra för att få de kunder vi vill ha? Vilka signaler skickar vi till marknaden genom vårt sätt att vara och hur tolkas våra signaler på marknaden tillsammans med vårt varumärke?

Affärsutveckling

Avslutningsdagar

De fem sista dagarna på utbildningen reser vi iväg. Vi har valt att åka bort av många anledningar. Dels får vi ett större erfarenhetsutbyte när vi är samlade på ett och samma ställe under flera dagar. Dessutom får vi tillfälle att ha längre gruppövningar.

Dag 16–17

Ingen kommer undan! Idag måste alla företag jobba konstant med sin utveckling. Det handlar om att vinna eller försvinna. I utbildningen varvas forskning, tankar och tips med övningar, exempel och intervjuer. Steg för steg går vi igenom vad chefer och medarbetare måste göra för att skapa världens bästa företag. Det gäller att utmana det som sitter i väggarna och våga tänka nytt, kring ledarskapet och medarbetarskapet, kring organisation och arbetssätt. Det handlar om att skapa ett företag där människor verkligen vill jobba, där visionen och målen är tydliga och där alla drivs av lust att åstadkomma något, tillsammans.  Genom att jobba målmedvetet med dessa kan alla verksamheter stärka sin attraktions- och konkurrenskraft.

Dag 18–20

Deltagarna har tidigare i utbildningen arbetat med och redovisat företagets affärsplan. Inför avslutningsveckan erhåller deltagarna ett förarbete som har fokus på affärsplanens utveckling kopplat till företagets affärsmodell och hållbar tillväxt och lönsamhet.

Deltagaren kommer att coachas för att synliggöra företagets egna affärsmodell innan avfärd mot avslutningsveckan. Detta sker via Zoom.

Under den avslutande delen fokuserar deltagaren på affärsmodellens hållbarhet och strategier för tillväxt. Vi zoomar in i affärsmodellens olika funktioner där deltagarna utvecklar relevanta delar för företagets affärsmodell och organisation. Resultatet implementeras i den kommande affärsplanen för företaget.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå