20 dagar

Certifierad VD-utbildning

Efter denna utbildning, kan du kvittera ut en VD-certifiering. Ett bevis på att du genomgått hela utbildningen och som spetsar ditt cv för framtida VD-uppdrag. Utbildningen riktar sig till dig, som vill lära dig helheten av VD-uppdraget. I 15 dagar är vi i våra utbildningslokaler i Stockholm och de sista 5 dagarna är vi i Spanien (eller annan ort), där vi tar det sista greppet om ledarskapet och hur vi blir framgångsrika i företagandet.

Aktuella datum

Programstart 2021 – 09
Stockholm
Del 1-2021
21, 22, 23 september, 13, 14 oktober, 9, 10 november
30 november, 1, 2 december
Del 2-2022
22, 23, 24 mars, 5, 6 april, 16-20 maj. Spanien (eller Sverige)

Programstart 2022 – 03
Stockholm
Del 1-2022
22, 23, 24 mars, 5, 6 april, 11, 12 maj, 31 maj, 1, 2 juni
Del 2
Våren 2023

Boka Certifierad VD-utbildning här.

Vem bör delta?

Du som siktar på att bli VD, är verksam som VD, eller bara vill lära dig mer om uppdraget, samt spetsa din
cv för framtid uppdrag.

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina
nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Mål

Att få en djup förståelse och insikt i VD-rollen, samt erhålla kunskap inom nedan områden. Detta görs genom
att teori, praktik och hemarbete mixas, för att få en bra inlärning.

Förkunskaper

Utbildningen går snabbt igenom grunderna i varje ämne, just för att man ska kunna förstå bättre.

Utbildningens längd

20 dagar

Investering

179.000:-. Detta inklusive komplett utbildningsmaterial, kompletta dagar med luncher och fika. De sista 5
dagarna åker vi iväg för att utbyta ännu mer erfarenhet sinsemellan. Resan gå till Spanien (som tidigare
år), men det kan också bli någonstans i Sverige. Flyg, hotell och helpension ingår.

Information om utbildningen att ladda ned

VD-utbildning 5, 10 och 20 dagar programöversikt.pdf

Certifierad VD

Programstarter

2022-03

Start Plats Schema Platser kvar Priser från
22 mar 2022 Stockholm Visa

Certifierad VD – 22 mar 2022Stäng

22 mars 2022
tisdag 22 mars 2022 08:30-16:00 Dag 1 – Aktiebolaget
23 mars 2022
onsdag 23 mars 2022 09:00-16:00 Dag 2 – CRM & Arbetsrätt
24 mars 2022
torsdag 24 mars 2022 09:00-16:00 Dag 3–Ekonomi 1
05 april 2022
tisdag 05 april 2022 09:00-16:00 Dag 4 – Marknadsföring
06 april 2022
onsdag 06 april 2022 09:00-16:00 Dag 5 – Ledarskap & IDI
11 maj 2022
onsdag 11 maj 2022 09:00-16:00 Dag 6
12 maj 2022
torsdag 12 maj 2022 09:00-16:00 Dag 7 – Ledarskap, skapa succé
31 maj 2022
tisdag 31 maj 2022 09:00-16:00 Dag 8 – Ekonomi 2
01 juni 2022
onsdag 01 juni 2022 09:00-16:00 Dag 9 – Ledarskap
02 juni 2022
torsdag 02 juni 2022 09:00-16:00 Dag 10 – Presentation av företagets affärsplan
Ja 179 000 SEK exkl moms Boka

Innehåll

Grundläggande VD-kunskap

Dag 1 – Aktiebolaget – ägare, styrelse och VD

Här går vi igenom de grunder som behövs för att få full förståelse för dels hur ett företag är uppbyggt, men också vilka lagar som styr. Vem bestämmer i företaget och vem är det som väljer inriktning och hur visioner och mål ska läggas upp. Vad har ägarna för uppgift och hur ska en bra styrelse arbeta, samt vad ska vd göra i det dagliga arbetet, och vilket personligt och kollektivt ansvar du har styrelsen och du som vd. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL) och vi reder ut de 4 olika bolagsorganen som finns i lagstiftningen. Avsnittet är en grundläggande styrelseutbildning.

Dag 2 – CRM

Flygbranschen har skapat Crew Resource Management, bland annat för att säkerställa att besättningarna kan fatta korrekta beslut i kritiska situationer. De insikter och beslutsfattningstekniker som är obligatoriska i flygbranschen kommer väl till pass i andra branscher. Under en halv dag kommer ni tränas i konsten att fatta korrekta beslut som kan verkställas på ett organiserat sätt. Vår metod har förbättrat flygsäkerheten och används med framgång bland annat i flygbranschen, militärförband, räddningstjänst, sjukvård, Offshore-industri, sjöfart, Kärnkraft, finansbranschen etc.

Dag 2 – Arbetsrätt

Att känna till vilka lagar och förordningar som gäller inom arbetsrätten är otroligt viktigt att känna till för vd. Gör man fel på detta område, så kan det kosta mycket pengar. Arbetsmarknadens parter har kommit överens om vissa spelregler som gäller, och dessa måste man känna till. LAS & MBL är några som är lagstadgade och sedan finns kollektivavtal som reglerar parternas överenskommelser

Dag 3 – Ekonomi 1

Vad är skillnaden mellan Resultaträkning och Balansräkning. I våra undersökningar visar det sig att endast ca 15% av VD och styrelseledamöter i små och mellanstora företag, känner till skillnaden. Vi reder nu ut begreppen en gång för alla. Vad är nyckeltal? Vilka nyckeltal gäller för vår bransch och hur kan vi avläsa hur det går för våra konkurrenter?

Dag 4 – Marknadsföring

Hur ska vi marknadsföra företaget och våra produkter eller tjänster? Vem är kunden? Vad är vår affärsidé? Vad är vår Unique Selling Point ( USP)? Vilken marknad är vi på? Hur stor budget har vi att marknadsföra oss med? Hur ser den nya digitala världen ut i jämförelse emot traditionell media? Vi går igenom området och ser hur vi på bästa sätt kan marknadsföra oss på bästa och det mest ekonomiska sättet.

Dag 4 – Försäljning

Vad är det som gör att man skapar bra försäljning i ett företag? Hur stor säljstyrka ska vi ha? Vad är säljarnas primära mål och hur kommer dom dit? Vad driver säljarna? Hur skapar vi ett bra säljteam och motiverar säljarna att göra det vi förväntar oss? Erfarenheten visar att vi måste var aktiva och hålla igång säljteamet hela tiden, då det annars riskerar att självdö.

Dag 5 – Ledarskap

Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande, står det som förklaring i Wikipedia. Vad innebär det här i praktisk vardag? Vad är en bra ledare? Kan man träna sig till att bli en bra ledare, eller är det medfött? Hur ska vi på bästa sätt föregå med gott exempel inför både kunder, personal och andra intressenter? Vi är ansiktet utåt och vi är företagets ledare som vd, vilket ställer stora krav på oss som ledare.

Dag 5 – IDI hemarbete

IDI mäter en persons beteende – som det uppfattas av andra. IDI-instrumentet mäter tre unika dimensioner av en persons beteende. Datan samlas in från minst sex personer som testpersonen själv väljer. Resultatet – IDI-profilen – skapas av den insamlade informationen som jämförs med en nationell norm skapad av data insamlad under de senaste fem åren. Profilen återförs av en licensierad handledare som säkerställer att testpersonen förstår vilka dimensioner som instrumentet har mätt och ger hen personligt stöd att – utifrån den personliga IDI-profilen – utveckla sin förmåga till samarbete och samspel i olika sammanhang. Instrumentet används alltid i utvecklingsaktiviteter av olika slag. Aldrig i samband med urval och rekrytering. Du kommer att göra en fullständig IDI.

Organisation & utveckling

Dag 6 – Affärsplanen som tillväxtram och strategiska prioriteringar

Företagets affärsplan beskriver verksamhetens riktning och mål och utgör ramen för företagets tillväxtutveckling. Du får verktyg och kunskap för att utveckla företagets affärsplan med stöd våra experter som coachar dig igenom arbetet med företagsbeskrivning, kundanalys, nulägesbeskrivning, ekonomi och företagets strategiska prioriteringar. Du arbetar med din affärsplan inför-, under- och efter kommande seminarietillfällen fram till dag 10 i programmet.

Dag 7 – Ledarskap – skapa succé i företaget

Vad gör vi i organisationen rätt och vad kan vi förbättra? Hur kan det ligga på VD:s ansvar att skapa resultat i verksamheten? Hur ska jag som VD kunna tänka annorlunda & hur kan jag få med mig ledningsgrupp och anställda på vår resa framåt? Nyttiga tankar, idéer och verktyg i detta pass.

Dag 8 – Ekonomi 2

Nyckeltalen betydelse för att följa upp din verksamhet. Vilka är viktiga att följa upp och vilka är mindre viktiga. Hur sätter du dem i relation med varandra? Vad kan du läsa ut av årsredovisningen och hur använder du den i företaget. Hur och när skall du använda bokslutsdispositioner. Du har ett företrädaransvar för skatter och avgifter, vilka rutiner behövs för att göra uppföljningen med en hög kvalitet.

Dag 9 – Tillväxtledarskap – fokus på hållbar organisk tillväxt

Företag behöver tillväxt och ledarskapet utgör den direkta kopplingen till framgång i organisationen. Tillväxtledarskapet är uppbyggt på ett transformativt synsätt och transaktionella verktyg för att uppnå företagets tillväxtmål. Du kommer lära dig det transformativa synsättet och du arbetar med två transaktionella verktyg; strategiska prioriteringar och rollkritiska arbetsuppgifter. Förarbete ingår till den här dagen. 

Dag 10 – Presentation av företagets affärsplan

Affärsplanens två syften, som riktningsvisare och som tillväxtram, behöver i nästa steg implementeras i din organisation. I din roll som VD eller blivande VD har du kommit till en punkt när du presenterar företagets affärsplan. Du kommer under dagen att få presentera affärsplanen inför dina kurskollegor och våra experter. Du får feedback på ditt arbete i syfte att skapa en tydlig och tillväxtfrämjande affärsplan som du därefter implementerar i din organisation.
Diplomutdelning för deltagare som går VD-programmet 10 dagar.

Tillväxt & lönsamhet

Dag 11 – Ekonomi 3

Hur kan man göra en investering om man inte vet hur det går för företaget? Fördjupad ekonomi med inriktning på lönsamheten i företaget. Hur kan jag mäta olika variabler och hur kan jag som vd påverka ekonomin i företaget. Nyckeltalsberäkningar och den ekonomiska utvecklingen i företaget.

Investeringskalkyler, Prissättningsstrategier, Kassaflödesberäkningar

Dag 12 – Affärsjuridik

I kursen Affärsjuridik får du kunskap om de lagar som berör företag. Du får lära dig om bland annat avtal, köp och försäljning, och olika lagar inom marknadsrätt. Kursens innehåll presenteras på ett spännande och lärorikt sätt, där du snabbt kan applicera detta till din vardag & ditt företag.

Dag 13 – Projektplanering/management

Projekt har funnits i alla tider. Projektet syftar till att uppnå vissa mål och resultat inom en viss angiven tid. Projektet har en början och ett slut. Under den tid som projektet varar skall vissa arbetsuppgifter utföras på ett visst sätt för att man skall nå bestämda mål. Projektet kräver en egen organisation för ledning och styrning, egen ekonomi och egen budget för verksamheten. Projektet planeras, startas, genomförs och avslutas. Projektet är inte detsamma som den egentliga verksamheten utan bildar en egen helhet som arbetar för att nå sina speciella mål. Resultatet av projektet kan emellertid innebära att ny verksamhet startas eller att ordinarie verksamhet förändras alternativt att en bestämd uppgift slutförts.

Dag 14 – Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljölagen är entydig. Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa. Eftersom arbetsgivaren är en juridisk person tillkommer ansvaret i praktiken den högsta ledningen inom företaget, vilket i första hand riktar sig till vd i företaget. Ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter avseende arbetsmiljön. Vi reder ut vad som gäller och tittar på lagstiftningen och ditt ansvar som VD.

Dag 15 – Fördjupad marknadsstrategi

Vad är det som gör att vi väljer olika varumärken? varför får inte vi kunden som vi vill ha? Eller hur ska vi göra för att få de kunder vi vill ha? Vilka signaler skickar vi till marknaden genom vårt sätt att vara och hur tolkas våra signaler på marknaden tillsammans med vårt varumärke? Dagen är en mycket djuplodad kurs i varumärkesstrategier och branding.

Affärsutveckling

Dag 16 –20 – Avslutningsdagar i Spanien

De fem sista dagarna på Certifieringsutbildningen är vi i Spanien. Varför vi vi valt det är av många anledningar. Dels får vi en mer gruppkänsla och mer teambyggande, vilket är otroligt viktigt i din roll som vd att dels förstå, men också uppleva. Klimatet och den goda maten är mycket bra anledning att få avsluta din Certifieringsutbildning utomlands med. Nu när du lagt ner så mycket arbete. Men, vi vill också påpeka att den här tiden när vi är utomlands är ingen semester. Vi har arbeten för dig och din grupp från morgon till sena kvällen, men givetvis ska du få vila emellan varven också. Grupparbeten kan utföras runt poolen eller andra ställen. En eftermiddag & kvällstur till något lokalt företag ingår med middag.

Konsten att skapa världens bästa företag

Ingen kommer undan! Idag måste alla företag jobba konstant med sin utveckling. Det handlar om att vinna eller försvinna. I utbildningen varvas forskning, tankar och tips med övningar, exempel och intervjuer. Steg för steg går vi igenom vad chefer och medarbetare måste göra för att skapa världens bästa företag. Det gäller att utmana det som sitter i väggarna och våga tänka nytt, kring ledarskapet och medarbetarskapet, kring organisation och arbetssätt. Det handlar om att skapa ett företag där människor verkligen vill jobba, där visionen och målen är tydliga och där alla drivs av lust att åstadkomma något, tillsammans.  Genom att jobba målmedvetet med dessa kan alla verksamheter stärka sin attraktions- och konkurrenskraft.

Helheten som VD med affärsplanen i fokus

Nu är det dags att implementera alla kunskaper från kursen samt att titta på hur vi ska använda affärsplanen i verkligheten och få med oss ägare, styrelse och personal på tåget. Många tidigare deltagare tycker att hela kursen har vart bra, men de sista dagarna i Spanien har varit bäst, då vi kikar på hur vi ska använda alla verktygen på ett smart & effektivt sätt i vårt uppdrag som VD.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå