20 dagar

Certifierad VD-utbildning

Boka utbildning

Utbildningens innehåll

Aktuella datum.

Vill du se vilka datum som gäller för utbildningen, se längre ner under Programstarter. Klicka på Visa.

Hybrida klassrum

Ibland har man svårt att vara med på plats. Inga problem! Vi har hybrida klassrum, vilket gör att du kan vara med ändå på distans via Zoom. Läs mer om våra hybrida klassrum här.

Certifierad VD är en VD-utbildning som ger dig praktiskt användbara och vetenskapligt underbyggda verktyg inom områden som är viktiga för dig som VD att behärska. Områdena är ledarskap, ekonomi och investering, målstyrning, projektplanering och ledning, arbetsmiljö och arbetsrätt, affärsmodell och affärsplan, försäljning, aktiebolagslagen samt VD i förhållande till styrelse och ägare. Utbildningen genomförs med hjälp av ett flertal konsulter med lång och gedigen erfarenhet inom sina områden. Till detta kommer erfarenhetsutbyte med andra VD:ar, där man får oöverträffade insikter kring andra branscher än sin egen.

Boka utbildningen

Boka Certifierad VD-utbildning här.

Harrison Vrbanjac, VD Exclusive CarsNöjd deltagare

Väldigt omfattande och relevant utbildning. Mycket kunniga och erfarna föreläsare som kunde relatera till deltagarnas olika verksamheter. Väldigt givande att utbyta kunskap och erfarenheter med andra deltagare. Känner verkligen att jag fått med mig nya kunskaper och verktyg för att utveckla vår verksamhet. Mina varmaste rekommendationer.

Harrison Vrbanjac, VD Exclusive Cars

Vem bör delta?

Du som siktar på att bli VD, är verksam som VD, eller bara vill lära dig mer om uppdraget, samt spetsa din cv för framtid uppdrag.

Arbetssätt

Utbildningen blandar teori och praktik i ditt eget företag. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem. Du går utbildningen fysiskt i Stockholm, men kan också välja att vara med via Zoom när det inte funkar att vara på plats. Vi har fina hybrida klassrum med all teknik för detta.

Mål

Att få en djup förståelse och insikt i VD-rollen. Samt att få med sig verktygen som gör dig till en ännu bättre VD. Detta görs genom att teori, praktik och hemarbete mixas, för att få en bra inlärning.

Förkunskaper

Utbildningen går igenom grunderna i varje ämne, just för att man ska kunna förstå bättre.

Utbildningens längd

20 dagar

Plats & tid

Utbildningen kan påbörjas i januari med 10 dagar under våren. De sista 10 dagarna går du på hösten. Eller så börjar du i september och avslutar med 10 dagar våren som följer. Tider: 09:00–16:00. Lunch och fika ingår. Våra lokaler ligger centralt i Stockholm i World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 i Stockholm.

Investering

220 900:- (exkl. moms).

Detta inklusive komplett utbildningsmaterial, kompletta dagar med luncher och fika.

Information om utbildningen att ladda ned

VDutbildningar_programoversikt.pdf

Om du klickar på “Visa” får du fram datum för utbildningen.

Certifierad VD

2024-09

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
10 sepStockholmVisa
Certifierad VD - 10 sepStäng
10 september
tisdag 10 september 09:00-16:00 Dag 001 - Aktiebolaget
11 september
onsdag 11 september 09:00-16:00 Dag 002 - Crew Resource Management
12 september
torsdag 12 september 09:00-16:00 Dag 003 - Ekonomi 1
09 oktober
onsdag 09 oktober 09:00-16:00 Dag 004 – Hållbar Marknadsföring
10 oktober
torsdag 10 oktober 09:00-16:00 Dag 005 – Ledarskap & IDI
06 november
onsdag 06 november 09:00-16:00 Dag 006 – Affärsmodell/affärsplan
07 november
torsdag 07 november 09:00-16:00 Dag 007 – Affärsplan & rollkritiska arbetsbeskrivningar
26 november
tisdag 26 november 09:00-16:00 Dag 008 – Målstyrning
27 november
onsdag 27 november 09:00-16:00 Dag 009 – Ekonomi 2
28 november
torsdag 28 november 09:00-16:00 Dag 010 – Skapa succé i bolaget del 1
04 februari 2025
tisdag 04 februari 2025 09:00-16:00 Dag 011 – Ekonomi 3
05 februari 2025
onsdag 05 februari 2025 09:00-16:00 Dag 012 – Affärsjuridik
06 februari 2025
torsdag 06 februari 2025 09:00-16:00 Dag 013 – Projektplanering
18 mars 2025
tisdag 18 mars 2025 09:00-16:00 Dag 014 – Arbetsmiljö & arbetsrätt
19 mars 2025
onsdag 19 mars 2025 09:00-16:00 Dag 015 – Skapa succé i företaget 2
08 april 2025
tisdag 08 april 2025 09:00-16:00 Dag 016 – Strategisk försäljning
09 april 2025
onsdag 09 april 2025 09:00-16:00 Dag 017 – Säkerställ affärsmodellens framtida hållbarhet
20 maj 2025
tisdag 20 maj 2025 09:00-16:00 Dag 018 – Utveckla och skala upp er marknadsföring
21 maj 2025
onsdag 21 maj 2025 09:00-16:00 Dag 019 – Analysera och simulera affärsmodellens skalbarhet
22 maj 2025
torsdag 22 maj 2025 09:00-16:00 Dag 020 – Utveckling av företagets strategi för tillväxt & Certifiering
Platser kvar 220 900 SEK exkl. moms Boka

2025-01

StartPlatsSchemaPlatser kvarPriser från
28 jan 2025StockholmVisa
Certifierad VD - 28 jan 2025Stäng
28 januari 2025
tisdag 28 januari 2025 09:00-16:00 Dag 001 - Aktiebolaget
29 januari 2025
onsdag 29 januari 2025 09:00-16:00 Dag 002 - Crew Resource Management
30 januari 2025
torsdag 30 januari 2025 09:00-16:00 Dag 003 - Ekonomi 1
11 mars 2025
tisdag 11 mars 2025 09:00-16:00 Dag 004 – Hållbar Marknadsföring
12 mars 2025
onsdag 12 mars 2025 09:00-16:00 Dag 005 – Ledarskap & IDI
01 april 2025
tisdag 01 april 2025 09:00-16:00 Dag 006 – Affärsmodell/affärsplan
02 april 2025
onsdag 02 april 2025 09:00-16:00 Dag 007 – Affärsplan & rollkritiska arbetsbeskrivningar
13 maj 2025
tisdag 13 maj 2025 09:00-16:00 Dag 008 – Målstyrning
14 maj 2025
onsdag 14 maj 2025 09:00-16:00 Dag 009 – Ekonomi 2
15 maj 2025
torsdag 15 maj 2025 09:00-16:00 Dag 010 – Skapa succé i bolaget del 1
16 september 2025
tisdag 16 september 2025 09:00-16:00 Dag 011 – Ekonomi 3
17 september 2025
onsdag 17 september 2025 09:00-16:00 Dag 012 – Affärsjuridik
18 september 2025
torsdag 18 september 2025 09:00-16:00 Dag 013 – Projektplanering
14 oktober 2025
tisdag 14 oktober 2025 09:00-16:00 Dag 014 – Arbetsmiljö & arbetsrätt
15 oktober 2025
onsdag 15 oktober 2025 09:00-16:00 Dag 015 – Skapa succé i företaget 2
11 november 2025
tisdag 11 november 2025 09:00-16:00 Dag 016 – Strategisk försäljning
12 november 2025
onsdag 12 november 2025 09:00-16:00 Dag 017 – Säkerställ affärsmodellens framtida hållbarhet
02 december 2025
tisdag 02 december 2025 09:00-16:00 Dag 018 – Utveckla och skala upp er marknadsföring
03 december 2025
onsdag 03 december 2025 09:00-16:00 Dag 019 – Analysera och simulera affärsmodellens skalbarhet
04 december 2025
torsdag 04 december 2025 09:00-16:00 Dag 020 – Utveckling av företagets strategi för tillväxt & Certifiering
Platser kvar 220 900 SEK exkl. moms Boka

Innehåll

Fokus på VD-rollen

Dag 1 – Aktiebolaget – ägare, styrelse och VD

Här går vi igenom de grunder som behövs för att få full förståelse för dels hur ett företag är uppbyggt, men också vilka lagar som styr. Vem bestämmer i företaget och vem är det som väljer inriktning och hur visioner och mål ska läggas upp. Vad har ägarna för uppgift och hur ska en bra styrelse arbeta, samt vad ska vd göra i det dagliga arbetet, och vilket personligt och kollektivt ansvar du har styrelsen och du som vd. Vad säger Aktiebolagslagen (ABL) och vi reder ut de 4 olika bolagsorganen som finns i lagstiftningen. Avsnittet är en grundläggande styrelseutbildning.

Dag 2 – Ledarskap

Flygbranschen har skapat Crew Resource Management (CRM), bland annat för att säkerställa att besättningarna kan fatta korrekta beslut i kritiska situationer. De insikter och beslutsfattningstekniker som är obligatoriska i flygbranschen kommer väl till pass i andra branscher. Under dagen kommer ni tränas i konsten att fatta korrekta beslut som kan verkställas på ett organiserat sätt. Vår metod har förbättrat flygsäkerheten och används med framgång bland annat i flygbranschen, militärförband, räddningstjänst, sjukvård, Offshore-industri, sjöfart, Kärnkraft, finansbranschen etc.

Dag 3 – Ekonomi 1

Vad är skillnaden mellan Resultaträkning och Balansräkning. I våra undersökningar visar det sig att endast ca 15% av VD och styrelseledamöter i små och mellanstora företag, känner till skillnaden. Vi reder nu ut begreppen en gång för alla. Vad är nyckeltal? Vilka nyckeltal gäller för vår bransch och hur kan vi avläsa hur det går för våra konkurrenter?

Dag 4 – Hållbar marknadsföring

Hur ska vi marknadsföra våra produkter eller tjänster? Vem är egentligen kunden? Vad är vårt erbjudande och hur kan vi visa att det tillför värde? Vi tittar på de strategiska grunderna i marknadsföring och du kommer att få jobba igenom ert värdeerbjudande. Detta utgör sedan grunden för all annan marknadsföring, oavsett vilka kanaler, taktiker eller verktyg ni använder er av.

Dag 5 – Ledarskap och kommunikation
Ledarskapet i organisationen är central för medarbetarnas trivsel, prestationer och utveckling på individuell-, team- och organisatorisk nivå. Ledarskap handlar om kommunikation och beteende i mötet med människor.
Som VD är du ytterst ansvarig för företagets ledarskapskultur och organisationens funktion på alla nivåer. För att utveckla din medvetenhet kring ditt egna beteende och din kommunikationsprofil i ledarrollen arbetar du
med IDI-instrumentet som ett förarbete som genomförs på internet inför den här dagen. Under dagen återkopplas ditt idi-resultat av licensierad handledare som bygger på din självskattning och andras upplevelse av ditt beteende i din yrkesroll.

Fokus på företaget

Dag 6 – Företagets affärsmodell och affärsplan

VD förväntas ta strategiska och operativa beslut som utvecklar företaget. VD ansvarar för att synliggöra företagets mål, strategier och prioriteringar i organisationen. En affärsplan beskriver företagets strategier och aktiviteter för att nå uppsatta mål. För att arbeta fram en hållbar affärsplan behöver vi starta med att synliggöra företagets affärsmodell. Företagets affärsmodell visar hur företaget producerar och levererar kundvärde till existerande kunder och potentiella köpare.

 

Dag 7 – Företagets affärsplan och rollkritiska arbetsbeskrivningar
Med en synliggjord affärsmodell påbörjas arbetet med en övergripande genomgång av affärsplanens olika delar. Vi rätar ut eventuella frågetecken kring affärsplanens innehåll. Deltagaren kan använda företagets framtagna affärsplan eller vår mall för affärsplanen. Rollkritiska arbetsbeskrivningar är ett strategiskt- och operativt verktyg som stödjer VD att utveckla organisationen och mellanchefernas färdigheter i ledarskap. I det operativa underlättar det mellanchefernas arbete för medarbetarutveckling på relevanta arbetsuppgifter och aktuella mål.

 

Dag 8 – Målstyrning
9 av 10 företag misslyckas med att genomföra sin strategi. Skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare genom ett etablerat målstyrningsarbete så når ni snabbare er fulla potential. Den här dagen innehåller grundläggande förståelse för vad målstyrning är och vad ett implementerat målstyrningsarbete genererar. Teori varvas med praktiskt arbete och du får konkreta tips och verktyg som hjälper dig att lyckas med målstyrning på ditt företag.

 

Dag 9 – Ekonomi 2

Nyckeltalen betydelse för att följa upp din verksamhet. Vilka är viktiga att följa upp och vilka är mindre viktiga. Hur sätter du dem i relation med varandra? Vad kan du läsa ut av årsredovisningen och hur använder du den i företaget. Hur och när skall du använda bokslutsdispositioner. Du har ett företrädaransvar för skatter och avgifter, vilka rutiner behövs för att göra uppföljningen med en hög kvalitet.

 

Dag 10 – Ledarskap, skapa succé

Vad gör vi i organisationen rätt och vad kan vi förbättra? Hur kan det ligga på VD:s ansvar att skapa resultat i verksamheten? Hur ska jag som VD kunna tänka annorlunda och hur kan jag få med mig ledningsgrupp och anställda på vår resa framåt? Nyttiga tankar, idéer och verktyg i detta pass.

Fokus på hållbar och lönsam tillväxt

Dag 11 – Ekonomi 3

Hur kan man göra en investering om man inte vet hur det går för företaget? Fördjupad ekonomi med inriktning på lönsamheten i företaget. Hur kan jag mäta olika variabler och hur kan jag som vd påverka ekonomin i företaget. Nyckeltalsberäkningar och den ekonomiska utvecklingen i företaget. Investeringskalkyler, Prissättningsstrategier, Kassaflödesberäkningar.

Dag 12 – Affärsjuridik

I kursen Affärsjuridik får du kunskap om de lagar som berör företag. Du får lära dig om bland annat avtal, köp och försäljning, och olika lagar inom marknadsrätt. Kursens innehåll presenteras på ett spännande och lärorikt sätt, där du snabbt kan applicera detta till din vardag & ditt företag.

Dag 13 – Projektplanering/management

Projekt har funnits i alla tider. Projektet syftar till att uppnå vissa mål och resultat inom en viss angiven tid. Projektet har en början och ett slut. Under den tid som projektet varar skall vissa arbetsuppgifter utföras på ett visst sätt för att man skall nå bestämda mål. Projektet kräver en egen organisation för ledning och styrning, egen ekonomi och egen budget för verksamheten. Projektet planeras, startas, genomförs och avslutas. Projektet är inte detsamma som den egentliga verksamheten utan bildar en egen helhet som arbetar för att nå sina speciella mål. Resultatet av projektet kan emellertid innebära att ny verksamhet startas eller att ordinarie verksamhet förändras alternativt att en bestämd uppgift slutförts.

Dag 14 – Arbetsmiljöansvar/Arbetsrätt

Inom ramen för att driva företag är det viktigt att förstå lagramar och arbetsrätt. Lagar såsom tex. Arbetsmiljölagen är entydig. Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens. Det betyder att arbetsgivaren ska verka för en god arbetsmiljö genom att förebygga risker i arbetet för att förhindra olycksfall och ohälsa samt inom ramen för anställningar följa både LAS, MBL och Avtalslagen. Eftersom arbetsgivaren är en juridisk person tillkommer ansvaret i praktiken den högsta ledningen inom företaget, vilket i första hand riktar sig till VD i företaget. Ansvaret för arbetsmiljön som sådant kan inte delegeras, bara ansvaret att utföra uppgifter kan. Vi reder ut vad som gäller och tittar på lagstiftningen inom arbetsrätt och arbetsmiljö med fokus på ditt ansvar som VD.

Dag 15 – Ledarskap skapa succé i företaget 2

Idag måste alla företag jobba konstant med sin utveckling. Det handlar om att vinna eller försvinna. I utbildningen varvas forskning, tankar och tips med övningar, exempel och intervjuer. Steg för steg går vi igenom vad chefer och medarbetare måste göra för att skapa världens bästa företag. Det gäller att utmana det som sitter i väggarna och våga tänka nytt, kring ledarskapet och medarbetarskapet, kring organisation och arbetssätt. Det handlar om att skapa ett företag där människor verkligen vill jobba, där visionen och målen är tydliga och där alla drivs av lust att åstadkomma något, tillsammans.

Fokus på hållbar och lönsam tillväxt, fortsättning.

Dag 16 – Strategisk försäljning:

Lär dig konsten att förstå och möta dina kunders behov för att bygga starka och hållbara kundrelationer. Vi fördjupar oss i planeringsfasen, mötesbokningen samt kundmötet och du får konkreta verktyg som säkerställer ett framgångsrikt genomförande.

Dag 17 – Säkerställ affärsmodellens framtida hållbarhet

Företagets lönsamhet är kopplad till affärsmodellens hållbarhet vilket innebär att flödet genom affärsmodellen framtidsäkras. Deltagaren arbetar med företagets egna affärsmodell och säkerställer dess framtida hållbarhet utifrån juridiskt-, organisatoriskt- och ekonomiskt perspektiv.

Dag 18 – Utveckla och skala upp er marknadsföring

Vi ser närmare på hur vi kan tänka och göra för att ”skala upp” upp marknadsföringen, bland annat genom att jobba vidare med det ramverk och koncept vi bekantade oss med under dag 4. Vi ser på hur vi kan använda marknadsföring för att hitta nya och utveckla befintliga kunder, på kort och lång sikt.

Dag 19 – Analyserar och simulerar affärsmodellens skalbarhet

Företagets tillväxtpotential avgörs av affärsmodellens förmåga att hantera ökat flöde i samtliga delar av verksamheten. Deltagaren arbetar med företagets egna affärsmodell, volymökningens målgrupper och simulerar lönsamheten vid olika volymer samt identifierar trånga sektioner utifrån juridiskt-, organisatoriskt- och ekonomiskt perspektiv.

Dag 20 – Utveckling av företagets strategi för tillväxt

Här arbetar VD vidare med företagets strategi utifrån affärsmodellens hållbarhet och skalbarhet. Med stöd av företagets tillväxt- och lönsamhetsmål, fördelningsnycklar till utvalda målgrupper samt en planering för uppföljning formuleras ett utkast till strategi för lönsam tillväxt som ligger till grund för företagets affärsplan. Deltagaren erhåller ett underlag för vidareutveckling av företagets affärsplan.

Test samt certifiering.

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå