3 dagar

Certifierad styrelseledamot

Man kan önska många kompetenser i ett litet bolag, men brist på kapital och kontaktnät får de flesta att göra allt själva. Ett aktivt och fungerande styrelsearbete är då en nödvändighet för ytterligare framgång och lönsamhet. I kursen Certifierad styrelseledamot, får du lära dig mer om lagar och förordningar, samt få enkla tips på vägen och få hjälp med mallar och andra dokument. Styrelseutbildningen blandar teori och praktik på en djupare nivå.

I vår certifieringskurs ingår den Grundläggande styrelseutbildningen motsvarande den första dagen på utbildningen. Dag 2 och 3 ger fördjupade kunskaper i effektivt styrelsearbete. Har du redan gått vår Grundläggande utbildning finns möjlighet att enbart gå dag 2 och 3.

Utbildningen riktar sig till dig som vill mer i styrelsearbetet och få ut mer av arbetet som man lägger ner i styrelserummet. 3 dagar där allt från er strategi med mål och visioner till hur du skall driva styrelsearbetet.

En mycket populär & nödvändig utbildning för dig som vill mer i styrelserummet!

Efter styrelseutbildningen kommer du ha förståelse för:

 • Beskriva idén med ett aktivt styrelsearbete
 • Visioner och mål
 • Affärsplanen
 • Lägga upp en plan för ett företags styrelsearbete över året
 • Ge förslag på rimliga kompetenser i en styrelse
 • Ge exempel på lämpliga egenskaper för styrelseledamöter
 • Förklara när personligt ansvar kan inträffa i styrelsearbetet
 • Ekonomisk information som är viktig för styrelsen
 • Beskriva de viktigaste inslagen i Aktiebolagslagen som påverkar styrelsearbetet
 • Gruppdynamiken. Vem är jag och vilka passar i vår styrelse?
 • Ordföranderollen
 • Redogöra för revisorns roll i förhållande till styrelsens
 • Göra utvärdering av styrelsearbete

Se tider och boka Certifierad styrelseledamot här.

Vem bör delta?

Företagare och styrelseledamöter i små- och medelstora aktiebolag som i dag inte har en aktiv styrelse. Den riktar sig även till dig som har en begränsad erfarenhet av styrelsearbete, eller för dig som sitter i, eller vill sitta i en styrelse.

Arbetssätt

Styrelseutbildningen blandar teori och praktik. Föreläsning och gruppdiskussioner. Allt för att du snabbt ska kunna applicera dina nyvunna kunskaper när du kommer hem.

Utbildningens längd

3 dagar.

Förkunskaper

Inga krav

Investering

21 950 kr (exkl. moms). Lunch och fika, utbildningsmaterial samt Certifikat ingår i kursavgiften.

Information om utbildningen att ladda ned

Certifierad styrelseledamot.pdf


« Bakåt

Certifierad styrelseledamot


Pris

Per person 21 950 SEK exkl moms

02 – 04 november, 09:00 – 16:00
Stockholm

Platser kvar

09 – 11 november, 09:00 – 16:00
Göteborg

Platser kvar

16 – 18 november, 09:00 – 16:00
Zoom

Platser kvar

15 – 17 mars 2022, 09:00 – 16:00
Göteborg

Platser kvar

26 – 28 april 2022, 09:00 – 16:00
Stockholm

Platser kvar

31 maj – 02 juni 2022, 09:00 – 16:00
Zoom

Platser kvar

Executive People

Du använder en gammal webbläsare

Gamla webbläsare har bara delvis stöd för ny teknik och ger inte webbplatsen en ärlig chans att leva upp till sin fulla potential. Du kan enkelt ladda ner en annan webbläsare som fungerar bättre. Här är ett axplock moderna webbläsare som fungerar bra!

Uppdatera min webbläsare

Jag vill fortsätta ändå