En bokföringsbyrå är ett företag som erbjuder redovisningstjänster till andra företag. Det kan röra sig om alltifrån att registrera fakturor, betalningar och andra verifikationer till att hjälpa till med boksluts- och årsredovisningsarbete.

De vanligaste uppgifterna för en bokföringsbyrå är momsredovisning, skattedeklaration och löneberedning.

Vem kan kalla sig för bokföringsbyrå?

Det finns inga formella krav förknippade med bokföringsbyråer. Därför är det viktigt att kontrollera att den byrå du vänder till har ordentlig och dokumenterad kompetens för de arbeten du vill få utförda.

Organisationerna SRF Konsult och FAR/SRS organiserar bokföringsbyråer och utför auktorisation av redovisningskonsulterna som arbetar på byråerna. Auktorisationen kan i viss mån ses som en kvalitetsstämpel där konsulten som minsta krav har varit aktiv som redovisningskonsult under ett antal år.

Vilket ansvar har bokföringsbyrån?

Det övergripande ansvaret för företagets bokföring ligger alltid hos företaget självt. En del av ansvaret ligger dock även hos bokföringsbyrån som måste följa gällande lagstiftning och rådande praxis.

Ett vanligt uttryck är också att bokföringsbyrån skall följa “god redovisningssed”. Det innebär i praktiken att man göra bokföringen på ett sätt som är enkelt för andra att förstå och i enlighet med de normer som FARSRS och SRF tillsammans har tagit fram. Normsystemet kallas för REKO.

 


Executive People är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom utbildningar riktade mot vd och styrelse, och vi utbildar årligen 100-tals vd/ ledare och befattningshavare inom effektivt styrelsearbete och till rollen som vd. Vi erbjuder personer som arbetar i små och medelstora företag utbildningar inom ekonomi, vd-rollen, styrelsearbete, management samt ledarskap. 
En nyckel till våra uppskattade utbildningar är givetvis våra mycket duktiga utbildare!

Executive People är ett av Lloyd´s Register registrerat och certifierat utbildningsföretag

>>Certifierad vd-utbildning

>>Executive Program

>>Vd-programmet

>>Grundläggande vd-utbildning

>>Grundläggande styrelseutbildning 1 dag

>>Högre diplomerad styrelseutbildning

>>Ekonomiutbildning 2 dagar

>>Företagsanpassade utbildningar

0

Start typing and press Enter to search