Balansomslutningen visar summan av respektive sida i balansräkningen

En balansräkning delas upp i två sidor med tillgångar på ena sidan och skulder på den andra sidan. Sidorna i balansräkningen benämns därför ofta som tillgångssidan respektive skuldsidan, där eget kapital följaktligen ingår på skuldsidan. Sidorna kallas ibland även för aktivsidan (tillgångar) respektive passivsidan (eget kapital och skulder).

Summan av bolagets tillgångar, alternativt summan av skulderna och det egna kapitalet, kallas för balansomslutning.

Som huvudregel ska tillgångssidan och skuldsidan balansera

Grundprincipen inom bokföring är att summan av tillgångarna ska vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna. De två sidorna i balansräkningen ska alltså vara i balans, därav namnet balansomslutning.

En balansomslutning ger en överblick över tillgångar och skulder

Balansomslutningen ger endast en bild av vad företagets tillgångar och skulder uppgår till. En balansomslutning är därmed ingen värdering av en verksamhet. Den är enbart en summering av skulder eller tillgångar vid en viss tidpunkt, och den säger därför egentligen inte särskilt mycket om hur företagets ekonomiska ställning ser ut. Likviditet, soliditet, omsättning och räntabilitet är några exempel på nyckeltal som ofta används vid värderingen av ett företag.

 


Executive People är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom utbildningar riktade mot vd och styrelse, och vi utbildar årligen 100-tals vd/ ledare och befattningshavare inom effektivt styrelsearbete och till rollen som vd. Vi erbjuder personer som arbetar i små och medelstora företag utbildningar inom ekonomi, vd-rollen, styrelsearbete, management samt ledarskap. 
En nyckel till våra uppskattade utbildningar är givetvis våra mycket duktiga utbildare!

Executive People är ett av Lloyd´s Register registrerat och certifierat utbildningsföretag

>>Certifierad vd-utbildning

>>Executive Program

>>Vd-programmet

>>Grundläggande vd-utbildning

>>Grundläggande styrelseutbildning 1 dag

>>Högre diplomerad styrelseutbildning

>>Ekonomiutbildning 2 dagar

>>Företagsanpassade utbildningar

0

Start typing and press Enter to search