Automatkonteringar är ett sätt att automatiskt sköta vissa moment i bokföringen så att man kan automatisera återkommande rutinbokföringar.

Bokföringsprogram stöder olika typer av automatkonteringar på olika sätt varför man inte entydigt kan definiera hur en automatkontering fungerar generellt.

Den vanligaste automatkonteringen sker med hjälp av så kallade momskoder där momsberäkningen sker med automatik utifrån en fakturas bruttosumma.

Andra vanliga automatkonteringar kan sköta periodiseringar, avskrivningar, lagervärdesbokningar eller beräkningar utifrån kontosaldon.

Vad används automatkonteringar till?

Automatkonteringar kan till exempel handla om att varje månad göra momsavräkning med automatik eller att boka upp sociala avgifter utifrån summan av nettolön och preliminärskatteavdrag. Automatkonteringar kan också användas för sånt som periodiseringar av fiktiva kostnader eller intäkter.

Syftet med automatkonteringar är att underlätta bokföringen genom att automatisera vissa rutinmässiga och återkommande moment. Detta leder till mindre statiskt arbete och sparar såväl tid som pengar.

Viktigt att tänka på om Automatkonteringar

Man måste komma ihåg att skriva ut en bokföringsorder så att man har en verifikation över de automatkonteringar man gjort.


Executive People är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom utbildningar riktade mot vd och styrelse, och vi utbildar årligen 100-tals vd/ ledare och befattningshavare inom effektivt styrelsearbete och till rollen som vd. Vi erbjuder personer som arbetar i små och medelstora företag utbildningar inom ekonomi, vd-rollen, styrelsearbete, management samt ledarskap. 
En nyckel till våra uppskattade utbildningar är givetvis våra mycket duktiga utbildare!

Executive People är ett av Lloyd´s Register registrerat och certifierat utbildningsföretag

>>Certifierad vd-utbildning

>>Executive Program

>>Vd-programmet

>>Grundläggande vd-utbildning

>>Grundläggande styrelseutbildning 1 dag

>>Högre diplomerad styrelseutbildning

>>Ekonomiutbildning 2 dagar

>>Företagsanpassade utbildningar

0

Start typing and press Enter to search