0
In
Posted

almi

  Gå vidare till den webbaserade styrelseutbildningen genom att följa länken: KLICKA HÄR   Här hittar du även olika Mallar som du får använda Lösenord: mallar ( kom ihåg att det bara är [...]

0

styrelseutbildning

  STYRELSEUTBILDNING Grundläggande styrelseutbildning I vår Grundläggande styrelseutbildning får du lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som styrelseledamot. [...]

0

Återtagandeförbehåll

Återtagandeförbehåll finns till för säljaren Om en köpare (gäldenär) inte har fullgjort sin del av ett köpeavtal, det vill säga inte betalat för varor och tjänster som köpts, har säljaren [...]

0

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen omfattar nästan alla Årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554), är baserad på direktiv från EU och innehåller bestämmelser om hur årsredovisning, koncernredovisning och [...]

0

Årsredovisning

Årsredovisningen redogör för ett räkenskapsår Alla aktiebolag, vissa handelsbolag samt ekonomiska föreningar ska enligt lag sammanställa sitt räkenskapsår i en årsredovisning. Årsredovisningens [...]