Vad är en aktie?

Den som äger en aktie, äger en del av ett aktiebolag. Kostnaden på aktien beror på kapitalinsatsen från dem som har bildat aktiekapitalet i bolaget. Värdet på aktien beror på hur lönsamt företaget är och hur mycket aktiekapital det finns.

Aktieägarna har ett begränsat ansvar för verksamheten i bolaget, och kan endast förlora vad de har betalat för aktierna. Om bolaget gör vinst får även aktie

Rösträtt

Aktieägarna har rätt att rösta på företagets bolagsstämma. Man brukar skilja på A och B- aktier, vilket betyder vanligast att B-aktien har en tiondel så många röster som A-aktien. Anledningen till uppdelningen är för att ägarna av bolaget vill behålla makten, men samtidigt få in riskkapital.

Vad säger lagboken?

1 § Alla aktier har lika rätt i bolaget, om inte annat följer av 2-5 §§.

2 § I bolagsordningen får det föreskrivas att aktier av olika slag skall finnas eller kunna ges ut.

En sådan föreskrift skall innehålla uppgift om olikheterna mellan aktieslagen, och antalet eller andelen aktier av varje slag.


Executive People är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom utbildningar riktade mot vd och styrelse, och vi utbildar årligen 100-tals vd/ ledare och befattningshavare inom effektivt styrelsearbete och till rollen som vd. Vi erbjuder personer som arbetar i små och medelstora företag utbildningar inom ekonomi, vd-rollen, styrelsearbete, management samt ledarskap. 
En nyckel till våra uppskattade utbildningar är givetvis våra mycket duktiga utbildare!

Executive People är ett av Lloyd´s Register registrerat och certifierat utbildningsföretag

>>Certifierad vd-utbildning

>>Executive Program

>>Vd-programmet

>>Grundläggande vd-utbildning

>>Grundläggande styrelseutbildning 1 dag

>>Högre diplomerad styrelseutbildning

>>Ekonomiutbildning 2 dagar

>>Företagsanpassade utbildningar

0

Start typing and press Enter to search