Affärshändelser är allt som påverkar verksamhetens ekonomi

En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som har inverkan på ett företags förmögenhet och/eller sammansättning. Affärshändelser kan vara in- och utbetalningar från kassa, bank och andra konton, förändringar av fordringar och skulder, beslut om bokslutsdispositioner eller egna insättningar och uttag.

Till affärshändelser räknas även in- eller utbetalningar som tagits emot respektive betalats ut för annans räkning. Det kan exempelvis gälla när en fastighetsmäklare tar emot en handpenning för en bostad, eller när en butik sålt någon annans produkter mot ersättning i efterhand.

För en ideell förening som är bokföringsskyldig uppstår affärshändelser även om föreningen inte bedriver näringsverksamhet. Erhållna medlemsavgifter och bidrag, samt utbetalning för lokalhyra är exempel på affärshändelser som kan uppstå för ideella föreningar.

En affärshändelse begränsas till händelser som omedelbart påverkar företagets resultat och/eller situation. Uppkomsten av en skuld är exempel på en affärshändelse, eftersom skulden förändrar storleken på företagets förmögenhet. Däremot ska sådant som inträffat innan affärshändelsen, till exempel en order eller en beställning, inte bokföras som en affärshändelse.

Alla affärshändelser måste bokföras

Varje affärshändelse i ett företag måste anges i bokföringen. En affärshändelse måste dokumenteras med någon form av underlag, som kan utgöras av exempelvis fakturor, kvitton, skuldebrev och kontoutdrag. Dessa underlag benämns i bokföringssammanhang som verifikationer.

Bokföringsskyldigheten innebär att företag löpande ska bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i både registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok). Grundboken är strukturerad i åldersordning med den äldsta affärshändelsen först, medan huvudboken är strukturerad i kontonummerordning med det lägsta kontonumret först.


 

Executive People är ett av Sveriges största utbildningsföretag inom utbildningar riktade mot vd och styrelse, och vi utbildar årligen 100-tals vd/ ledare och befattningshavare inom effektivt styrelsearbete och till rollen som vd. Vi erbjuder personer som arbetar i små och medelstora företag utbildningar inom ekonomi, vd-rollen, styrelsearbete, management samt ledarskap. 
En nyckel till våra uppskattade utbildningar är givetvis våra mycket duktiga utbildare!

Executive People är ett av Lloyd´s Register registrerat och certifierat utbildningsföretag

>>Certifierad vd-utbildning

>>Executive Program

>>Vd-programmet

>>Grundläggande vd-utbildning

>>Grundläggande styrelseutbildning 1 dag

>>Högre diplomerad styrelseutbildning

>>Ekonomiutbildning 2 dagar

>>Företagsanpassade utbildningar

0

Start typing and press Enter to search