Referenser VD-Utbildningar

Jag gick vd-utbildningen och vill gärna rekommendera den till andra. Den gav mig en komplett bild över vd-uppdraget. Kornelia Juhas Haglund, Junnifart

Utbildningen gav en bra bild om uppdraget som vd. Den var väl genomförd och gav utrymme för diskussioner då vi fick praktisera kursens innehåll i verkliga situationer. – Johan Lundblad, Restaurang Spring

Mycket matnyttigt som jag själv kan jobba vidare med. Materialet som jag fick med mig inspirerar till att lära och fördjupa mig ytterligare. – Anna Högborg, Bilia Personbilar

Jag tyckte upplägget var perfekt! En utbildning som verkligen fick mig att tända till på styrelsearbetet. Mycket att tänka på vilket gjorde denna dag väldigt värdefull för mig. – Thomas Sjöstrand, Familjens Jurist